Archief Ploos van Amstel

Verschenen bij uitgeverij Florivallis te Amersfoort

In 1774 en wel op 22 maart hield de patriot, arts, lettergieter en cultuurminnaar Dr. Jacob Ploos van Amstel voor het genootschap 'Concordia et Libertate' te Amsterdam de lezing

Het uitmuntend karakter en de zonderlinge lotgevallen van Hugo de Groot

‘Dat hoogachting voor DE GROOT mijn penne bestierd hebbe, zou onnoodig weezen hier vooraf te verzekeren, dewijl het doorlezen deezer bladeren elk daarvan overtuigen zal’

De lezing is geďnspireerd door een eerder bezoek van Ploos aan Slot Loevestein. Ploos wilde dit vermaledijde staatsgevangenhuis het liefst met de grond gelijk maken. Op dezelfde plek zag hij in gedachten een tempel verrijzen als monument ter nagedachtenis aan Hugo de Groot. De gedachten werden geconcretiseerd in een papieren maquette, vervaardigd naar tekeningen van de toen bekende Amsterdamse architect Husly. De redevoering is een lofzang op Hugo de Groot en geeft een nauwkeurige beschrijving van deze megalomane tempel. De bijdragen belichten Ploos’ leven, het genootschapsleven, de architectuur, het voortleven van De Groot en Ploos' rede naar aanleiding van de onthulling van het Vondelmonument in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. In dit boek is de tempel gelegen aan de oever van de Waal opnieuw tot leven geroepen in een tekening (een drieluik 15 x 45 cm, in avondschemering) en vignetten van Joost Veerkamp.

De bundel is samengesteld door Jan Bloemendal, neolatinist en neerlandicus aan het Huygens Instituut KNAW in Den Haag en hoogleraar Neolatinistiek aan de UvA, en Hans Kristian Ploos van Amstel, naneef van Jacob, werkzaam als moleculair geneticus aan het UMC te Utrecht en beheerder archief.

Met bijdragen van Jan Bloemendal, Thomas H. von der Dunk (cultuurhistoricus), Henk Nellen (Grotius-biograaf), Hans Kristian Ploos van Amstel en Freek Schmidt (architectuurhistoricus). 

De illustraties van dit boek zijn toegevoegd als “Verkade-album plaatjes”.

Er is ook een luxe uitgave gedrukt op speciaal papier, in donkerblauw linnen gebonden en met de tempeltekening apart gedrukt en gesigneerd door de kunstenaar. U kunt, alleen voor deze uitgave, kiezen uit de drie versies van de tekening. Op Veerkamp’s website kunt u de drie versies van de tempeltekening bekijken.

ISBN 978 90 75540 43 7

Formaat 21 x 24 cm, 127 blz.

Uitgever Florivallis te Amersfoort

Oplage (nrs. 51-200) 150 ex.                                45,00

Oplage luxe uitgave (nrs. 1-50) 50 ex.               115,00

Verzendkosten 3,00

 

Het bedrag inclusief verzendkosten kunt u overmaken op ING 4037389 t.n.v. Bloemendal/Florivallis, Amersfoort o.v.v. Tempel Hugo de Groot en uitgave en uw adres. Ook kunt u terecht bij jkploos@kpnmail.nl.

Graag voor de luxe uitgave aangeven welke versie van de tempeltekening uw voorkeur heeft.