Memorietafel 16de eeuw

 Verschenen bij de Avalon Pers

Bibliofiele, geillustreerde uitgave

Twee Studenten in de Gouden Eeuw

Brieven van Henrick Ploos van Amstel

aan Nicolaes Heinsius

1635-1637

‘Dat hoogachting voor DE GROOT mijn penne bestierd hebbe, zou onnoodig weezen hier vooraf te verzekeren, dewijl het doorlezen deezer bladeren elk daarvan overtuigen zal’

De lezing is geïnspireerd door een eerder bezoek van Ploos aan Slot Loevestein. Ploos wilde dit vermaledijde staatsgevangenhuis het liefst met de grond gelijk maken. Op dezelfde plek zag hij in gedachten een tempel verrijzen als monument ter nagedachtenis  aan Hugo de Groot. De redevoering is een lofzang op Hugo de Groot en geeft een nauwkeurige beschrijving van deze megalomane tempel.

 

 

Een tempel voor Hugo de Groot

Een heruitgave  van de redevoering (1774) door Jacob Ploos van Amstel over het uitmuntend karakter en de zonderlinge lotgevallen van Hugo de Groot. Met bijdragen van Jan Bloemendal, Thomas H. von der Dunk, Henk Nellen, Hans Kristian Ploos van Amstel en Freek Schmidt. Tekeningen Joost Veerkamp. Formaat circa  21 x 24 cm. Uitgever Florivallis te Amersfoort 2010. Oplage 150 exemplaren en 50 exemplaren luxe editie. Voor details klik hier!

Graven in de

Oude Kerk  Amsterdam

Archief Ploos van Amstel

Ploos & Troost

 

 

 

Welkom

Welkom op deze drukke startpagina. Gerangschikt naar generatie zijn familiehistorische wetenswaardigheden, archiefstukken, publicaties enz.  toegankelijk gemaakt. Het is een persoonlijke keuze waarmee ik hoop de geïnteresseerde een plezier te doen.   Een reisverslag, brief of acte uit de zeventiende eeuw is in dit licht boeiender dan  familiekiekjes uit deze tijd. Ook om andere redenen zult u deze  hier niet aantreffen. Waar familiezaken en internet elkaar de hand reiken, is privacy een belangrijk goed om te koesteren. U zult in de stamboom dan ook geen personen tegenkomen die geboren zijn na 1900 noch zult u geconfronteerd worden met privé-gevoelige zaken. De website (nu 200 pagina’s en vele links naar andere sites) is in voortdurende opbouw. Reacties en aanvullingen zijn zeer welkom.

Gouda, @jkploos, versie juli 2021

 

 

 

 

 

Een Amsterdamse koopmansgeneratie in de

achttiende eeuw en  haar vermogen

Een verzamelaar

 in de

achttiende eeuw

Tandem bona causa triumphat