Archief Ploos van Amstel

Xc7 Dr. Jacob Ploos van Amstel (1735-1784)

Detail waterverftekening door Cornelis Ploos van Amstel naar het schilderij Jacob Buijs (Groot-Constantia, ZA)
Gedateerd: 1756 (?)  Afmeting: 33,8 x 25,9 cm
Familiealbum. Rijksprentenkabinet, Amsterdam

Jacob Ploos in zijn voorwoord bij de vertalingen  van Le Comedien, ouvrge divisé en deux parties  door Remond de Sainte Albine en van Traité de Recitatif dans la Lecture [... ] door Grimarest,en van Histoire du Theatre Italien door Louis Ricoboni

De Vertaaler aan den Lezer

Het oogwit in ‘t uitgeeven van dit Werk is om in ons Vaderland de uiterlijke Welsprekendheid aan te moedigen, […] , zowel op den Kansel als voor de Balie, doch inzonderheid op ons Tooneel,  alwaar eenige lieden, die zich van eenen goeden smaak verbeelden te zijn, alles uitlachen wat Hollands is, en integendeel toejuichen wat hun in ‘t Fransch vertoond wordt ….

 

 

 

‘ Maar is ‘t de schuld der Taal? Moet die voor and’re bukken?

Is die niet rijk genoeg om alles uit te drukken?

Nee; schaam u nooit, dat gij een Nederlander zijt.’