Archief Ploos van Amstel

Een familienetwerk in de politieke en bestuurlijke elite in de Gouden Eeuw in Utrecht en omgeving

De vorming van een familienetwerk  in Utrecht in de zeventiende eeuw

Gerrit Ploos (1560-1614), brouwer, raad in de vroedschap en schepen van Utrecht, raad in de Admiraliteit van Amsterdam                                             

Tymon Ploos (1581-1620), raad in de vroedschap van Utrecht,  rentmeester van de abdij van St. Paul

Adriaen Ploos van Amstel (overl. 1646), heer van Langesteyn, heemraad van de Orthense dijk, lid van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, ontvanger van convooien en licenten, raad in de vroedschap, schepen, president schepen van 's Hertogenbosch

Mr. Adriaen Ploos van Amstel (1585-1639), heer van Tienhoven, ‘t Gein, Jutphaas, Oudegein, Lievendaal, Uthorst, Cudelstaart, ridder in de Franse adelstand, ridder in de Orde van St. Michiel, commandeur van Wemeldingen, advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, kanunnik ten Dom, fiscaal en stadhouder proosdij van de Dom, thesaurier van de Dom, proost en aartsdiaken van St. Marie, ontvanger van Kampenland, geëligeerd lid van de provinciale Staten, gecommitteerde ter vergadering van de Staten-Generaal, gedelegeerde Generaliteits Rekenkamer                            

Maria Ploos, (1592-1635),tr. Mr. Abel van Cats, stadhouder van de hoogschout van de stad en meierij van 's Hertogenbosch, schepen van 's Hertogenbosch

Mr. Petrus Ploos (1594-1633), raad in de vroedschap van Utrecht, schepen, raad ordinaris in het Hof van Utrecht, commissaris van de kleine rol, rentmeester van St. Agnieten

Henrica Ploos (van Amstel), (1596-1659,) tr. (1)  1620 Dirck Strick, (1592-1633), rentmeester en leengriffier van de Abdij van St. Paulus, tr. (2) 1637 Dr. Pieter van Dam, (1593 – 1663), raad in de vroedschap) en schepen  van Amersfoort, stadsgeneesheer te Amersfoort en te Utrecht

Johan Ploos (1600-1625), kanunnik van Oudmunster, maarschalk van Eemland

Mr. Willem Ploos van Amstel (1608-1668),  heer van Langesteyn, Willescop, Kort-Heeswijk, Achthoven, ambachtsheer van Lopickerwaard, secretaris van ’s-Hertogenbosch, kanunnik van Oudmunster, raadordinaris voor het Provinciaal Hof van Utrecht, drossaard, schout en dijkgraaf van de hoge heerlijkheid Hagestein

Gerard Ploos van Amstel (1617-1695), heer van ‘t Gein en Oudegein, kolonel der infanterie, luitenant houtvester van de provincie Utrecht, kanunnik van St. Pieter

Nicolaes Ploos van Amstel (1618-1665), kanunnik ten Dom, Domheer ten Dom van Utrecht, cameraar, kerkmeester, Deken van het Kapittel van St. Jan te Wijk bij Duurstede, substituut-drost van Hagestein, houtvester van de provincie Utrecht, raad in de vroedschap, schepen, burgemeester van Wijk bij Duurstede                          

Henrick Ploos van Amstel (1618-1639), rentmeester van het graafschap Buren, drossaard en schout van Zijne Hoogheids heerlijkheden Zuylesteijn en Leersum, kanunnik St. Marie te Utrecht

Cornelia Ploos van Amstel, (overl. 1688), tr Mr. Johan Strick, (1628-1693) , advocaat bij het Hof van de provincie Utrecht, raad in de vroedschap van Utrecht, schepen, burgemeester, thesaurier van Utrecht, afgevaardigde van de provincie Utrecht naar de Staten-Generaal, gecommitteerde in de Momboirkamer van Utrecht, rentmeester van het Duitsche Huis

Diderica (Dirckjen, Theodora) Ploos van Amstel, (1621-1676), tr. Gijsbert Ruysch, luitenant, rit­meester, majoor bij het regiment kurassiers,  kolonel van een regiment cavalerie

Engelbert Ploos van Amstel (1626-1680), heer van Tienhoven, Gunterstein, Langesteyn, Willescop, Kort-Heeswijk, Achthoven, rentmeester van het graafschap Buren, drossaard en schout van Zijne Hoogheids heerlijkheden Zuylesteijn en Leersum, commandeur van Wemelingen, ontvanger 20e en 40e penning

Mr. Johan Ploos van Amstel, (1630-1682), heer van Groot en Klein Wencum, advocaat, kanunnik en cameraar van St. Jan te Utrecht

Catharina Margaretha Ploos (van Amstel), (1632-1697), tr. Mr. Otto Schrassert, (1627-1689), schepen, bur­gemeester van Hattem, ontvanger der gemene middelen van Kampenland

Mr. Willem Ploos van Amstel (overl. 1677), advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, schepen van Utrecht

Mr. George Edzart Ploos van Amstel (1647-1692), advocaat voor het Provinciaal Hof van Utre­cht, raad in de vroedschap van Amersfoort, pen­sionaris en burgemeester van Amersfoort, scholaster van Oudmunster, regent Broe­derschap van de St. Joriskerk te Amersfoort, regent van de Poth, independentfiscaal op de kust van Coromandel

Clementia Ploos van Amstel, (1647-1671), tr. (1) Mr. Gerard Pater, (1639-1666), advocaat, tr. (2) Dr. Adriaan Gentman, (1648-1726), doctor in de medicijnen en filosofie, arts, raad in de vroedschap van Utrecht, schepen, ontvanger van het ander deel van de gemene middelen 's lands van Utrecht

Berend Willem Ploos van Amstel (1648-1721), heer van Schonauwen, raad in de vroedschap van Utrecht, schepen, burgemeester van Utrecht, hoofdman van Turkeijen en van Oranjestam, cameraar, hoofdschout van Utrecht, gecommit­teerde ter Staten-Generaal, ontvanger der 20e en 40e penning

Aletta Ploos van Amstel, (1654-1737)  tr. Mr. Adriaan van Bronckhorst(1650-1738), advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, notaris te Utrecht, raad in de vroedschap van Utrecht, schepen, burgemeester, secretaris en rentmeester van de Duitse Orde (Balije van Utrecht)

Mr. Johann Carolus Ploos van Amstel (1662-1709), raad in de vroedschap van Utrecht en schepen van Utrecht, kapitein der burgerij, hoofdman van het hand- en voetboogkwartier te Utrecht

Agnes Ploos van Amstel, (1662-1710), tr. Jacob van Sandick (1­644-1694) ontvanger van Wijk bij Duurstede van het oudschild en schellinggeld en van het huisen haardstedegeld, collecteur van het familiegeld, gaardermeester van het Gemeeneland van het Wijkse gerecht, stadssecretaris en serviciemeester, secretaris-rentmeester van het Ewoud en Elisabeth-gasthuis, kapitein der burgerij van de oude stad, tweede gecommitteerde der West-Indische Compagnie in Suriname

Margriet (Margareta Regina) Ploos van Amstel, (1666-1­691), tr. Mr. Jacobus de Muinck, (overl. 1709) thesaurier van Middelburg, griffier van de Staten van Walcheren (= het Waterschap), overl. 20 juni 1709.

Susanna Ploos van Amstel, (1650-1717), tr. Johan de Casembroot, (1655-1706), heer van Rijnestein, Ter Moer, raad in de vroedschap van Utrecht, gedelegeerde naar de Generaliteits Rekenkamer