Archief Ploos van Amstel

VIIIb (VIIa-7). Engelbert Ploos (van Amstel)

Portret Engelbert door Cornelis Jonson van Ceulen
Gedateerd: 1659
Afmeting : 124 x 99 cm
Herkomst: Particulier bezit
Op de achtergrond kasteel
Oud-Gunterstein

Johan (IV) Strick van Linschoten (1625-1686) en  Christina Taets van Amerongen (1627-1686)

Johan is hier op een vrijwel identieke manier afgebeeld.

Geschilderd in 1663 door Jan van Bijlert.

Afmeting: 73 x 57 cm

1672 -1673 Rampjaren

 

Aen sijnne Hoocheydt

den Heere Prinse van

Oranjen

Doorluchtige Hoogh Geboorne Vorst,

[]

Hoope U Hoocht: de goetheijdt sal hebben van met hetselfen mijn soon te begenaedigen, U Hoocht: sla gelieven te compareeren dat ick den eenighste edelman ben vande provincie van Utrecht die twee soo groote considerable huysen was besittende en alle beyden de uyterste posten tegen Hollandt, en over de hondert en dartich duysendt gulden aen schaeden door de Fransen daer aen geleden, soo dat bijkans totaliter met mijne kinderen ben geruineert, doch mijn vertrouwen is, dat U Hoocht: niet sal verlaetten een persoon, die altijt is geweest in Uw Hoocheijdts dienst van den jaeren 1633 af en altijt sal blijven totter doot toe.

U Hoocheijdts

Alder getrouwste en Alderonderdanigste

Dienaer

E. Ploos van Amstel tot Guntersteyn