Archief Ploos van Amstel

 

Wapenborden in de Geertekerk te Utrecht

Waterverftekening

door Cornelis van Hardenberg

Genealogie

 

Genealogie

In de voorliggende genealogie is ernaar gestreefd de maatschappelijke functies c.q. bezigheden van de familieleden, zoveel als het kon, vast te leggen, bedoeld als een eerste aanwijzing voor een maatschappelijke sfeertekening. Waar mogelijk is een jaartal bij de functies vermeld zoals dat uit een document voor het eerst is gebleken. Voorts is gekozen voor de opstelling van een genealogie per generatie omdat m.i. de samenhang van de familie dan beter tot zijn recht komt dan wanneer uit voorliefde de genealogie per tak wordt opgezet waardoor men als een jojo door de familie heen moet manoeuvreren. Teneinde toch lijnen te kunnen trekken is achter het generatienummer van betrokkene tussen haakjes -- dat van de vader met het kindnummer vermeld.

Afstamming

Over de afstamming van onze familie uit Van Amstel/Van Amstel van Mijnden kan stof geput worden uit het artikel Unde venis, Ploos van Amstel ? verdichtsel en waarheid over een afstamming (De Nederlandsche Leeuw, juli/ aug. 1990).

En tenslotte wil ik wijzen op het artikel in De Leeuw (febr./mrt. 1981) getiteld De z.g. Delftse tak van het geslacht Ploos van Amstel, waarin de genealogie vermeld is van een -- thans nog levende -- familie Ploos van Amstel die Bloys van Treslong Prins ten onrechte laat spruiten uit Ds. Gerrit Ploos van Amstel (1667-1741, IXe(VIIIc-4)). Deze aparte stamboom is niet aan te sluiten op ons geslacht.

(Aldus jhr.G.Ploos van Amstel, februari 1999)