Archief Ploos van Amstel

IXc6. Jacob Ploos van Amstel en Sara Rothé

Een droevig ongeval

Een droevig ongeval, op 9 september (1751), dat aan den huisvrouw van den Heer Jacobus Ploos van Amstel het leven kostte. Zij was op haar buitenplaats bij Haarlem en “wetende dat Haar Edl. Man stont buyten te komen”, ging zij met de koets, waarin ook de weduwe Hogenhuijze en een juffrouw uit Rotterdam, ‘haar nigje’, hadden plaats genomen, haar man halfweg Haarlem afhalen. Meneer Ploos werd in de koets genomen en men ging weer terug. Maar omtrent 400 roe van Halfweg schrikten de paarden en, omdat de koetsier ze sterk inhield , brak het bijdehandsche leidsel. Nu vlogen de paarden met geweld in de vaart en de koets viel er onderste boven in. Gelukkig waren twee Haarlemmerschuiten vlak bij. Direct schoot volk toe en ging men aan het redden. Drie werden er nog , hoewel bij den dood af, levend uitgehaald, maar mevrouw Ploos, die zeer zwaarlijvig was, kon men niet spoedig genoeg er uit krijgen en verdronk jammerlijk.

Dagboek van Jan Bicker Raije. pag 195

 

Spaarenhove vroeger Klein Berkenrode

Klein Berkenrode (gelegen onder de Heerlijkheid Schoten) werd in 1761 gekocht uit de nalatenschap van Jacob Ploos van Amstel door Albertus Hodson en later herdoopt in Sparen Hoven. In 1823 is het herbouwd in opdracht van de volgende eigenaar Hieronymus Sillem.

Uit de Memorie of Leijst der Goederen en Effecten (collaterale successie) van Jacob Ploos van Amstel gedateerd 26 juli 1760 (totale waarde van f 445464:14:8:)

Het volgende gelegen onder de Heerlijkheidt Schooten, even buijten de Stadt Haarlem, als

Een Hoffstede met zijn Landerijen Streckende voor van de Heerenweg, ten Zuijden langs de JanGhijsen vaart, tot aan het Spaarne, en ten Noorden de volgende Hoffstede Druijvesteijn, is genaamd Klijn Berkenroden, met een Klijnbosje Elsenhoudt over de Weg; te Zamen groot omtrent derthien Morgen (f 10500:—)

Een Idem, naast de bovenstaande genaamt Druijvestejn, met een boerewooning en Landerijen, te Samen groot omtrent 15 Morgen […] f1500:— f 3200:—)