Archief Ploos van Amstel

XVe (XIVc-3). Jhr. Elisa Ploos van Amstel

Portret Elisa Ploos van Amstel door Carel Ament (1896-1943)
Gedateerd 1941 Batavia,† N.O.I.

XVe (XIVc-3). Jhr. Elisa Ploos van Amstel, posthuum Verzetsster van Oost-AziŽ, geb. Wons 29† maart 1896, firmant Tiedeman & van Kerchem (1932), president-commissaris van de Javasche Bank n.v., president-commissaris van n.v. Assurantiemij. Nederlanden van 1845, commissaris van n.v.† Levensverzekeringmij. Nillmij van 1859, commissaris Ned. Indische Escomptobank, overl. Batavia/Antjol (NOI) 23 sept. 1943 [geŽxecuteerd door de Japanse Kempeitai], tr. Batavia/ Weltevreden (NOI) 27 juni 1919 Maria Cornelia Floor, geb. Berkel-Rodenrijs 17 april 1898, overl. Hilversum 7 okt. 1974, dr. van Klaas Floor, hoofdonderwijzer te Berkel-Rodenrijs (1897-1903) en te Batavia (NOI) (1903-1922), particulier secretaris van de staatsman Dr. H. Colijn (1922-1944), en Anna Geertruida Ploos van Amstel (XII≠Ie,10).

Leven in beelden: Jhr. Elisa Ploos van Amstel (1896-1943, NOI)

De Javasche Bank

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië01-12-1937

Jhr Elisa Ploos van Amstel, firmant van handels- en administratiekantoor Tiedeman en van Kerchem, werkkamer† kantoor aan de Kali Besar Oost, Jakarta (Batavia) 1936

Ereveld Ancol erebegraafplaats (vroeger executieterrein Kempeitai) 1946

Ereveld Ancol erebegraafplaats (vroeger executieterrein Kempeitai) 1948

Graf jhr. Elisa Ploos van Amstel† (29 maart 1896Ė 23 september 1943) Ereveld Ancol erebegraafplaats (vroeger executieterrein Kempeitai) 2008