VIIa (VIa-3). Mr. Adriaen Ploos (van Amstel)

Archief Ploos van Amstel

Spotprent door Jan Stolker, Rijksmuseum

De afdanking van de waardgelders Neude Utrecht 30 juli 1618

Museum Prinsenhof Delft

Begin van de verhoren 15 november 1618
Uit Utrecht had men gekozen Mr. ADRIAAN PLOOS bij den stadhouder zeer gezien en als contra-remonstrant  bekend (uit van den Bergh 1876)

Zaal met Trucidata Innocentia als behang. Haags Historisch Museum 2018 december

Johan van Oldenbarnevelt. Man, macht en moord

Het Haags Historisch Museum laat in de tentoonstelling Johan van Oldenbarnevelt. Man, macht en moord zien met welke uitdagingen en dilemma’s de landsadvocaat te maken had. Historische documenten, schilderijen, spotprenten, politieke en religieuze propaganda, maar ook persoonlijke bezittingen zoals het beroemde ‘stokje van Oldenbarnevelt’, brengen de man en zijn tijd tot leven. 

PLOOS VAN AMSTEL (Adriaan), Heer van Oudegein en Thienhoven, raad in den hove van Utrecht, was in 1618 gewoon afgevaardigde der Staten-Generaal en geheel op de zijde van MauritsVelius noemt hem onder degenen, die het vatten van Oldenbarneveldde Groot en Hoogerbeets ordonneerden. Zeker is het dat hij eerst gebruikt is geweest tot het verhooren der staatsgevangenen, en dat hij later onder de regters is gesteld tot het vonnissen van deze heeren. Sommige geschiedschrijvers stellen hem onder de regters, die niet tot het doodvonnis van Oldenbarneveld stemden.

(van der Aa,. Biografisch woordenboek