XIVc (XIIIe-5).  Ds. Gerardus Ploos van Amstel

Archief Ploos van Amstel

Kerkeraad Wons, 1892

Ds. Gerardus (onderuitzittend tweede van links)  als 25-jarige, zijn eerste gemeente.

Gerardus is zoon van Ds. Johannes Jacobus Asuerus

Gerardus (hieronder rechts met medestudent) theologiestudent. Vrije Universiteit, Amsterdam 21 februari 1891

Begrafenis ds Gerardus Ploos van Amstel vanuit de Gereformeerde kerk te Kockengen naar de Algemene begraafplaats op 22 december 1938