Archief Ploos van Amstel

VIIa2. Henrick Ploos (van Amstel)

Caspar Barlaeus: Condoleancebrief aan Adriaen Ploos van Amstel vanwege het overlijden van zoon Henrick (1639). Adriaen stuurde hierop een bedankbrief.

 

Vertaling Brief 378 gericht aan Adriano Plosio. Epistolarum Liber, pars prior, 1667.

Vertaling Frank Tichelman 1987

 

 

 

Lijkdicht door Caspar Barlaeus

1639

Op de Dood Van den Hoogedelen en treffelijken

jonkman HENDRIK PLOOS van Amstel,

in Frankrijk omgekormen door een den zijnen zeer bittere dood

 

Gallie,Gij die met ons en ons land door verdrag zijt verbonden

En dat alleen den Bataaf krachtige krijgsmanshand reikt,

Die gemeenschapp1lijk den krijg met ons voert en van stouten Philippus

Weert van Uw strijdmakkers ver 't dreigende wapengeweld,

Weshalve woeden de Parcen zo wreed tegen Nederlands telgen,

Weshalve houdt op Uw grond grimmige Doodsgodin huis?

[]

Zo is dan, Ploos, U het lot nog goedgunstig dat d'aarde zijn deugden

Zelfs in den dood nog vergeldt met 'n hun passende toon.

 

Gedichten,deel II(1655),p.235,236