VIIIb (VIIa-7). Engelbert Ploos (van Amstel)

Archief Ploos van Amstel

Schuldbekentenis (7.000 gulden capitalen door Engelbert

Gedateerd: 8 februari 1668
Herkomst:Particulier bezit