VIIIa (VIIa-1). Gerard Ploos (van Amstel)

Archief Ploos van Amstel

Uit: ‘Een Stichtse sleutelroman uit de zeventiende eeuw ’ door W. Graadt van Roggen (1943). Hierin duidt hij het boek Adriatische Rosemund door Ritterhold von Blauen (ps. Philipp von Zesen)(1645) als een Utrechtse sleutelroman over o.a. de familie Bodeck  en Ploos van Amstel (Adelmund von Kobed is Anna Regina, Adelwaehrt is Gerard)

Philipp von Zesen

Adriatische Rosemund, 1645,

Herausgabe

Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. Und XVII. Jahrhunderts