VIIIa (VIIa-1). Gerard Ploos (van Amstel)

Archief Ploos van Amstel

Portretten van de schoonouders Johan van Bodeck, koopman, bankier te Frankfurt a/Main, en Susanna van Uffelen (resp 108 x 91 cm en 113 x 83 cm) 1617

Herkomst: Collectie van Heemskerck van Beeck