Archief Ploos van Amstel

VIId (VIb-1). Jacob Ploos

Grafsteen in de Ned.Herv.Kerk te Naarden, waarschijnlijk  Jacob Ploos (VIId/VIb,1)

Tinnen bord (26 cm) door Jan Gardenier 1e helft 17de eeuw Verblijfplaats: Kon. Oud. Gen. A’dam.