Archief Ploos van Amstel

VIIa2. Henrick Ploos (van Amstel)

Laurens Nyendael’s klachten naar aanleiding van het verscheiden van de Hoogedelen Jonkman Heer Hendrik Ploos van Amstel …. Een poeem.

Gedateerd :             1639

Herkomst  Huisarchief Kasteel Hardenbroek arch.nr. pamfletten nr.67