VIIa (VIa-3). Mr. Adriaen Ploos (van Amstel)

Archief Ploos van Amstel

Acte van autorisatie van de Statenvertaling

Acte van autorisatie van de Statenvertaling

Bij toerbeurt leveren de provincies - uit hun afgevaardigden - een weeklang een president van de vergadering van de Staten-Generaal. Als gevolg van dit systeem is Adriaen vrij regelmatig alszodanig opgetreden. Bij een van deze keren - op 29 juli 1637 - valt het samen met de goedkeuring van de acte van autorisatie van de zogenoemde Statenvertaling van de Bijbel. Adriaen, als president, en Cornelis Musch, als secretaris van de Staten-Generaal, ondertekenen die acte. Tot in de 20ste eeuw werd deze acte voorin de Bijbel afgedrukt. (Cit. Unde venis, Ploos van Amstel?)