VIIa (VIa-3). Mr. Adriaen Ploos (van Amstel)

Archief Ploos van Amstel

Gemeente Archiefdienst Utrecht
Waterverftekening van de grafkapel Ploos van Amstel in de Dom te Utrecht ,door Cornelis van Hardenberg in opdracht van Cornelis Ploos van Amstel (1793)