Ploos: Graven en rouwborden 17de – 18de eeuw

Archief Ploos van Amstel

Waterverftekeningen van graven en rouwborden van Ploos van Amstel Utrechtse kerken door Cornelis van Hardenberg in opdracht van Cornelis Ploos van Amstel (1795)

Domkerk

Beschrijving van de wapenborden  zoals ook getekend door Cornelis van Hardenberg in brief van 14 augustus 1795 aan opdrachtgever Cornelis Ploos van Amstel (verstuurd met de ‘vragtschuit van Utrecht naar Amsterdam’).

Uitgewerkte tekening van het wapenbord (nummer 4 in beschrijving) van Mr. Nicolaas van Bronckhorst heer van Schonauwen (1684-1755), zoon van Mr. Adriaan van Bronckhorst (echtgenoot van Aletta Ploos van Amstel (1654-1737), (1650,-1738) advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, notaris te Utrecht, raad in de vroedschap  van Utrecht, schepen (1713), burgemeester (1730, 1737), secretaris en rentmeester van de Duitse Orde (Balije van Utrecht), overl. Utrecht 1 sept. 1738, zn. van Dr. Pieter van Bronckh­orst, arts, en Aleida de Cocq van Kerkwijk. 

Uitgewerkte tekening van het wapenbord (nummer 8 in beschrijving) van Berend Willem Ploos van Amstel, heer van Schonauwen, geb. 28 sept. 1648, raad in de vroedschap van Utrecht (1678), schepen (12 maal tussen 1688 en 1720), burgemeester (1704, 1705), hoofdman van Turkeijen (1688) en van Oranjestam (1701), cameraar (1695, 1696, 1699, 1700), hoofdschout van Utrecht (1706), gecommitteerde ter Staten-Generaal (1710, 1711), ontvanger der 20e en 40e penning (1715), overl. Utrecht 12 mei 1721, tr. (1) Utrecht (Catharijne kerk) 27 april 1686 Catharina Raep, ged. Amsterdam (Oude kerk) 17 juni 1638, overl. Utrecht 29 jan. 1704, dr. van Floris Adriaansz. Raep, lakenkoper, en Catharina Verhult; tr. (2) Amsterdam (Walenkerk) 19 april 1705 Brigitta Lestevenon, geb. Amsterdam 19 april 1668, overl. Utrecht 21 dec. 1747, dr. van Mattheus Abrahamsz. Lestevenon, koopman, bewindhebber V.O.C. te Amsterdam, commissaris van de Buitenlandsvaarders, kapitein van de burgerij van Amsterdam, en Elisabeth Backer.  Catharina Raep was eerder weduwe van Mr. Anthonis van Voorst (overl. 1676) en van Mr. Mattheus van Hurwijnen (overl. 1685).

Nicolaes van Bronckhorst (1723) Westfries Museum, Hoorn (Noord-Holland) , inv./cat.nr 022233

Linker– en rechter deel rouwbord/wapenbord Nicolaes van Bronckhorst (1723) Westfries Museum, Hoorn (Noord-Holland) ,

Begraven in de Grafkapel Ploos van Amstel Domkerk Utrecht

VIc (Va-7). Adriaen Ploos van Amstel, heer van Langesteyn, geb. Loosdrecht, schout van Loosdrecht (1627), ontvanger van convooien en licenten te 's Hertogenbosch (1629), raad in de vroedschap van 's Herto­genbosch (vanaf 1629), schepen (1632-1633, 1634-1635, 1637-1638), presi­dent schepen (1638), heemraad van de Orthense dijk, lid van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap (Den Bosch, 1642), overl. 's-Hertogenbosch/Utrecht overluid Dom 11 aug. 1646, begr. Utrecht (Dom) 24 aug. 1646, tr. (1) Naarden (Grote kerk) 29 april 1607 Elisabeth Pater, geb. Naarden, overl. Utrecht overluid Dom 18 juli 1631, dr. van Elbert Jacobsz. Pater en Aeltgen Cornelisdr. van Ouwen; tr. (2) (GK) Utrecht 13 mei 1635 Zeyna van Hornhoven, overl. Jutphaas 30 dec. 1645.

VIIa (VIa-3). Mr. Adriaen Ploos van Amstel, heer van Tienhoven, ‘t Gein, Jutphaas, Oudegein, Lievendaal, Uthorst, Cudelstaart, geb. Utrecht 1585, ridder in de Franse adelstand (1621), ridder in de Orde van St. Michiel (1629), commandeur van Wemeldingen, advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, kanunnik ten Dom (vanaf 1605), fiscaal en stadhouder van de lenen en tijnzen van de proosdij van de Dom (1616-1618), thesaurier van de Dom (vanaf 1618), proost en aartsdiaken van St. Marie (1636-1639), ontvanger van Kampenland, geëli­geerd lid van de provinciale Staten, gecommitteer­de ter verga­dering van de Staten-Generaal, gedelegeerde Generaliteits Rekenkamer (1625-1627), overl. 's-Gravenhage 12 maart 1639 (21 maart N.S.), begr. Utrecht (Dom) 16 maart 16­39, tr. Utrecht 6 aug. 1616 Agnes van Bijler, geb. Utrecht ca. 1595, overl. Utrecht 26 nov. 1661, dr. van Hendrik van Bijler en Aaltje van Harn.

VIIa2. Henrick Ploos van Amstel, geb. 's-Gravenhage 1618, rentmeester van het graafschap Buren (van de Domeinen, van de geestelijke goederen, van het weeshuis), ontvanger van de contributie en bedepenningen van het graafschap Buren, griffier van de lenen en van de leenbank van het graafschap Buren, drossaard en schout van Zijne Hoogheids heer­lijkheden Zuylesteijn en Leersum, kanunnik St. Marie te Utrecht, overl. Parijs (Fr.) jan. 1639, begr. Utrecht 21 jan. 1639.

VIIa3. Aldegonda (Aletta) Ploos van Amstel, geb. ca. 1620, overl. Utrecht 6 mei 1682, tr. Utrecht (Catharijne kerk) 17 aug. 1­652 Mr. Hendrick van Westreenen, kanunnik ten Dom van Utrecht, luitenant van een compagnie voetvolk (1655), drost, dijkgraaf en schout van de hoge heerlijkheid Hagestein (1655-1663), overl. Utrecht 17 juni 1681, zn. van Mr. Arend (Arnout) van Westreenen, kanun­nik ten Dom van Utrecht, en Anna van Pellicorne.

VIIa9. Mr. Johan Ploos van Amstel, heer van Groot en Klein Wencum, ged. 's-Graven­hage (Grote kerk) 10 sept. 1630, advocaat, kanunnik en cameraar van St. Jan te Utrecht, overl. Utrecht overl. aangebracht 12 juli 1682.

VIIa15. Jacob Hendrik Ploos van Amstel, ged. 's-Gravenhage (Gr­ote kerk) 5 april 1637, vaandrig (1659), luitenant (1663) van een compagnie voetvolk, overl. Utrecht overluid Dom 24 okt. 1664.

VIIh1. Isabella Clara Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Jacobikerk) 4 mei 1634, overl. Buren, begr. Utrecht overluid Dom 10 aug. 1670, tr. (GK) Cothen 10 juli 1659 Engelbert Ploos van Amstel (VIIIb), geb. 's Gravenhage 1626, rentmeester van het graafschap Buren, commandeur van Wemelingen (= Wemeldingen), begr. Utrecht (Dom) 7 jan. 1680, zn. van Mr. Adriaen Ploos (van Amstel) (VIIa), advocaat, kanunnik ten Dom, en Agnes van Bijler.       

VIIi (VIc-6). Claes (Nicolaes) Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Jacobikerk) 3 mei 1618, vendrig (1635), kanunnik ten Dom, Domheer ten Dom van Utrecht (1648), raad in de vroedschap van Wijk bij Duurstede, schepen (1642, 1643, 1663), burgemeester (1661, 1662, 1664), cameraar, kerkmeester, Deken van het Kapittel van St. Jan te Wijk bij Duurstede, substituutdrost van Ha­gestein, houtvester van de provincie Utrecht, begr. Utrecht overluid Dom 4 jan. 1665, tr. (GK) Wijk bij Duurstede 12 okt. 1641 Alarda van Holland, overl. Utrecht 4 nov. 1705, dr. van Barend van Holland, raad in de vroedschap van Wijk bij Duur­stede, schepen (1644, 1645, 1651), burgemeester (1646, 1647, 1648,1649, 1654, 1655, 1658), en Hugonia Ruysch.

(VIIIa (VIIa-1). Gerard Ploos van Amstel, heer van ‘t Gein en Oudegein, ged. Utrecht (Jacobikerk) 30 april 1617, kolonel der infanterie, luite­nant-houtvester van de provincie Utrecht, kanunnik van St. Pieter (1648), overl. Utrecht 14 april 1695, tr. Utrecht (Catharijne kerk) 29 febr. 1648 Anna Regina van Bodeck, geb. 27 febr. 1628, begr. Utrecht overl. aan­gebracht 22 okt. 1703, dr. van Johan van Bodeck, koopman, bankier te Frankfurt a/Main, en Susanna van Uffelen.) of in de Kerk van Jutphaas?)

VIIIa6. Johanna Petronella Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Luth­erse kerk) 2 juni 1658, begr. Utrecht (Dom) in de familiekapel

VIIIb (VIIa-7). Engelbert Ploos van Amstel, heer van Tienhoven, Gunterstein, Langesteyn, Willescop, Kort-Heeswijk, Achthoven, geb. 's Gravenhage 1626, rentmeester van het graafschap Buren (van de Domeinen, van de geestelijke goederen, van het weeshuis), ontvanger van de contributie en bedepenningen van het graafschap Buren, griffier van de lenen en van de leenbank van het graafschap van Buren, drossaard en schout van Zijne Hoogheids heerlijkheden Zuylesteijn en Leersum, commandeur van Wemelingen (= Wemeldingen), ontvanger 20e en 40e penning, begr. Utrecht (Dom) 7 jan. 1680, tr. (GK) Cothen 10 juli 1659 Isabella Clara Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Jacobikerk) 4 mei 1634, overl. Buren, begr. Utr­echt overluid Dom 10 aug. 1670, dr. van Mr. Willem Ploos van Amstel (VIIh) en Maria van Gemert.

VIIIk (VIIi-5). Berend Willem Ploos van Amstel, heer van Schonauwen, geb. 28 sept. 1648, raad in de vroedschap van Utrecht (1678), schepen (12 maal tussen 1688 en 1720), burgemeester (1704, 1705), hoofdman van Turkeijen (1688) en van Oranjestam (1701), cameraar (1695, 1696, 1699, 1700), hoofdschout van Utrecht (1706), gecommit­teerde ter Staten-Generaal (1710, 1711), ontvanger der 20e en 40e penning (1715), overl. Utrecht 12 mei 1721, tr. (1) Utrecht (Catharijne kerk) 27 april 1686 Catharina Raep, ged. Amsterdam (Oude kerk) 17 juni 1638, overl.  Utrecht 29 jan. 1704, dr. van Floris Adriaansz. Raep, lakenkoper, en Catharina Verhult; tr. (2) Amsterdam (Walenkerk) 19 april 1705 Brigitta Lestevenon, geb. Amsterdam 19 april 1668, overl. Utrecht 21 dec. 1747, dr. van Mat­theus Abrahamsz. Lestevenon, koopman, bewindhebber V.O.C. te Amsterdam, commissaris van de Buitenlands-vaarders, kapi­tein van de burgerij van Amsterdam, en Elisabeth Backer. Catharina Raep was eerder weduwe van Mr. Anthonis van Voorst (overl. 1676) en van Mr. Mattheus van Hurwijnen (overl. 1685).

Mr. Nicolaas van Bronckhorst (zoon van VIIi6 Aletta Ploos van Amstel en Mr. Adriaan van Bronckhorst), heer van Schonauwen, geb. Utrecht 27 dec. 1684, overl. Utrecht 1 april 1755, tr. Utrecht 24 okt. 1724 Anna Aletta van Mansvelt  geb. Utrecht 16 mei 1698, overl. Utrecht 11 april 1734 

 

Begraven in het midden van de Domkerk te Utrecht

VIIh Mr. Willem Ploos van Amstel, heer van Langesteyn, Willescop, Kort-Heeswijk, Achthoven, ambachtsheer van Lopickerwaard geb. Loosdrecht 1608, secretaris van 's-Hertogenbosch (1629-1633), kanunnik van Oudmunster, raad ordinaris voor het Provinciaal Hof van Utrecht (vanaf 1633), drossaard, schout en dijkgraaf van de hoge heerlijkheid Hagestein (1647-1655), overl. Utrecht 29 jan. 1668, begr. Utrecht overl. aangebracht 10 febr. 1668, ondertr. Wijk bij Duurstede 26 juni 16­3, tr. (GK) Overlangbroek juli 1633 Maria van Gemert, begr. Utrecht overl. aange­bracht 16 nov. 1657, dr. van Mr. Dirk van Gemert, landrentmeester graafschap Buren, en Judith de Wijs.

Ploos van Amstel

Van Bronckhorst

Lestevenon

Interieur van de Domkerk te Utrecht: de zuidelijke zijbeuk van het resterende schip gezien in de richting van het zuidertransept met in het midden de kapel van Jan van Montfoort en rechts de kapel van Van Veen, ingericht als grafkapel van de familie Ploos van Amstel. HUA cat# 37074