VIIa (VIa-3). Mr. Adriaen Ploos (van Amstel)

Archief Ploos van Amstel

Maskerade 1886  georganiseerd ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Utrechtsche Hoogeschool.

Website Het Corpsmuseum van het Utrechtsch Studenten Corps:

‘Sinds de oprichting van de Utrechtse Universiteit (1636) behoren de lustrumvieringen tot de hoogtepunten van het universitaire leven. Al vanaf de 18e eeuw vierden de studenten deze jubelfeesten met gekostumeerde historische - maskerade - optochten. In de negentiende eeuw werden de lustrumfeesten steeds grootser. Bij de lustrumvieringen was de gehele stad versierd in de sfeer van het thema.’ […]

‘De hoofdfiguur moest overigens van goeden huize komen. Niet alleen moest hijzelf zijn kostuum […], maar ook bood hij de receptie na afloop van de intocht aan.’

‘De organisatie van de maskerades werd jarenlang door de Universiteit opgedragen aan het Utrechtsch Studenten Corps (USC), dat in hetzelfde jaar zijn lustrum vierde.’

‘De laatste echte maskerade vond plaats in 1961 met het thema Francois Villon. Deze maskerade werd alleen georganiseerd door het USC. De universiteit organiseerde met ingang van dat jaar zijn eigen lustrumactiviteiten.’