Archief Ploos van Amstel

De Delftse Tak

GENEALOGIE van een uit Loenen (Utr.) afkomstige zelfstandige lijn Ploos en de oorsprong van de huidige Delftse tak en de Zuid Afrikaanse tak

I. Gerrit Maartensz. Ploos, snijder, tr. Gijsje Joosten.

 

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt IIa.

2. Dirk, volgt IIb.

 

IIa/I,1 Cornelis Ploos, snijder, overl. na 6-11-1686, tr. Aefje Huisman, ged.(GK) Loenen (Utr.) 15-2-1643, overl. na 10-11-1720, dr. van Dirk Hendriksz. Huisman en Pietertje Gerrets.

 

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Ploos, ged.(GK) Loenen (Utr.) 6-9-1665, overl. ald. voor 21-2-1672.

2. Gijsje Ploos, ged.(GK) Loenen (Utr.) 14-11-1666, overl. voor 22-12-1683.

3. Gerrit, volgt III.

4. Dirkje Ploos, overl. na 14-3-1723, tr. Loenen (Utr.) 19-12-1703 Elbert Hoefman, zn. van Huijbert Hoefman.

5. Gijsbertje (Gijsje) Ploos, ged.(GK) Loenen (Utr.) 22-12-1683, overl. na 4-4-1732, tr. Loenen (Utr.) 11-11-1705 Geurt van Soest, geb. Doorn, zn. van Cornelis van Soest.

 

III/IIa,3 Gerrit Ploos, ged.(GK) Loenen (Utr.) 21-2-1672, mr. timmerman, begr. Delfshaven 28-10-1739, tr. 1e Loenen (Utr.) 15-5-1701 Sybilla Gerrits, begr. Loenen (Utr.) 10-12-1705, dr. van Gerrit; tr. 2e Loenen (Utr.) 28-9-1706 Marijtje de Light, ged.(GK) Loenen (Utr.) 12-9-1683, begr. Delfshaven 25-5-1747, dr. van Simon de Light en Arijaantje Cornelis.

 

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis, volgt IV.

2. Gerrit Ploos, ged.(GK) Loenen (Utr.) 15-10-1704, begr. ald. 19-4-1706.

 

Uit het tweede huwelijk:

1. Simon (Sime) Ploos, ged.(GK) Haarlem 20-9-1715, begr. ald. (Noorderkerkhof) 12-2-1718.

2.Maria Ploos, ged.(GK) Haarlem 22-1-1719, begr. ald. (Noorderkerkhof) 8-3-1720.

 

IV/III,1  Cornelis Ploos (van Amstel), ged.(GK) Loenen (Utr.) 14-5-1702, mr. schilder, begr. Delft (Nieuwe kerk) 2-5-1783, tr. 1e Delft (Gasthuiskerk) 23-6-1726 Margaretha Kroonenburgh, ged.(GK) Delft 22-12-1687, begr. ald. (Nieuwe kerk) 20-5-1750, dr. van Willem Kroonenburgh en Elisabeth van Lingen; tr. 2e Delft (Nieuwe kerk) 1-8-1751 Pieternella (Petronella) van den Bergh, ged. Delft (Oude kerk) 27-4-1723, winkelierster in koffie, thee, overl. Delft 20-2-1794, dr. van Dirck van den Bergh en Arijaantje Vijs.

 

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit Ploos, ged. Delft (Oude kerk) 29-3-1728, begr. ald. (Nieuwe kerk) 3-12-1728.

2. (Pieter) Willem, volgt Va.

 

Uit het tweede huwelijk:

3. Gerrit, volgt Vb.

4.Dirk, volgt Vc.

 

Vc/IV,4  Dirk Ploos van Amstel, ged. Delft (Oude kerk) 29-1-1758, mr. schilder, kaarsenmaker, overl. Delft 3-7-1814, tr. Delft (Oude kerk) 21-4-1783 Johanna Pieternella van Doorne, geb. ca. 1765, overl. Delft 8-12-1810, dr. van Pieter van Doorne en Magtelt Bluset.

 

Uit dit huwelijk onder andere

Vc2. Maria Machtilda Ploos van Amstel, geb. Delft 2-4-1785, naaister, overl. ald. 13-8-1859. Hieruit is de Delftse tak voortgekomen

Vc9. Cornelis Ploos van Amstel, geb. Delft 9-9-1797, schilder bij 's Rijks magazijnen, overl. ald. 11-1-1878, tr. Breda 1-4-1821 Catharina Grootenboer, geb. Breda 17-6-1800, overl. Delft 30-10-1884, dr. van Herbert Grootenboer en Christina van Rethy  Hieruit is de huidige Zuid-Afrikaanse tak voortgekomen

De oorsprong van de z.g. Delftse tak van de Loenense tak Ploos van Amstel

(zie artikel in De Nederlandsche Leeuw, febr./maart 1981)

 

Maria Machtilda Ploos van Amstel, geb. Delft 2-4-1785, naaister, overl. Delft 13-8-

1859, dr. van Dirk Ploos van Amstel (Vc,2 van de Loenense tak) en Johanna Pieternella van Doorne, had de volgende natuurlijke kinderen :

 

Maria Machtilda heeft drie, misschien vier, natuurlijke kinderen gehad. Uit aantekeningen bij diverse volkstellingen moet opgemaakt worden, dat zij met haar kinderen in kommervolle omstandigheden heeft geleefd. Haar oudste kind werd in de in het Frans gestelde geboorteakte aangegeven met de “prénom et nom” Johannes Willeman. De vader moet dus een zekere Willeman geweest zijn, die blijkbaar zijn kind niet wilde erkennen. In de om Johannes’ geboortedatum liggende jaren kon in de trouw- en overlijdensregisters geen Willeman te Delft gevonden worden, zodat geen houvast verkregen kon worden omtrent een mogelijke vader.       

Bij de volkstelling van 1820 wordt de achternaam van Johannes verbasterd tot “Dilleman”. Als een Willeman wordt Johannes in militaire dienst opgeroepen. Doch bij zijn huwelijk wordt hij (ten rechte) ingeschreven als “Johannes Ploos van Amstel gevoerd hebbende den naam van Johannes Willeman”. (ARA, BS Delft, jaar 1840, huwelijksbijlagen inv. nr. 11). Daarna komt de oorspronkelijke achternaam niet meer  voor.

Maria’s dochter Johanna Maria werd bij de geboorteaangifte erkend door de vader, Johannes Jacobus Vink (1770-1835), weduwnaar Johanna Poelman, die ook de aangifte deed. Achter het bestaan van deze dochter kon gekomen worden doordat de aangifte van het overlijden van Maria Machtilda geschiedde door haar zoon Johannes en door haar schoonzoon Heschlé. Het huwelijk van laatstgenoemde wees de weg terug.

Misschien moet er nog een zoon Hendrik, geboren in 1816, geweest zijn. Tenminste, deze Hendrik komt als zodanig voor bij de volkstelling van 1820. Echter kon in de geboorteregisters van Delft van 1816 en de omliggende jaren geen Hendrik -- onder welke achternaam dan ook -- gevonden worden van wie Maria Machtilda moeder was. Daarom is dit kind niet in de genealogie opgenomen. 

Haar kinderen zijn:

1. Johannes, volgt I.

2. Clazina Ploos van Amstel, geb. Delft 7-4-1819 overl. Delft 30-6-1819.

3. Johanna Maria Vink, geb. Delft 24-11-1826, overl. Delft 31-1-1865, erkende dr. van Johannes Jacobus Vink (geb. ca. 1770, overl. Delft 29-12-1835, zn. van Jan Gerrit Vink en Maria Snijders, en weduwnaar van Johanna Poelman), tr. Delft 10- 8-1859 Johannes Leonardus Heschlé, geb. Delft 17-8-1822, commies bij de plaatselijke belastingen, overl. Vrijenban (Delft) 20-6-1873, zn. van Leendert Heschlé, huisschilder, en Maria Schilperoort Johannes. L. Heschlé was bij huwelijk met Johanna M. Vink weduwnaar van Adriana Bodes en hertrouwde na overlijden van Johanna met Catharina Wilhelmina van Kralingen.

I. Johannes Ploos van Amstel, geb. Delft 16-9-1812, pakhuisknecht, overl. Delft 10-7-1864, tr. Delft 12-2-1840 Jacoba Everdina Vieleers, geb. Delft 12-6-1811, stadsvroedvrouw, overl. Delft  14-11-1890, dr. van Pieter Vieleers en Mensje Nowee.

 

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Ploos van Amstel, geb. Maassluis 4-2-1841, werkman, overl. na 4-9-1888.

2 . Dirk, volgt IIa en verder de huidige Delfste tak

 

3. Jacoba Willemina Ploos van Amstel, geb. Delft 16-11-1843, overl. Voorburg (ZH) 1-1-1932, tr. Delft 11-4-1866 Johannes Diederik, geb. Schipluiden 19-10-1844, metselaar, overl. Delft 6-5-1918, zn. van Hermanus Diederik en Trijntje van Luipen.

4 . Maria Magtilda Johanna Ploos van Amstel, geb. Delft 17-2-1846, overl. Delft 19-7-1846.

5 . Christoffel, volgt IIb en verder de huidige Delfste tak

6. Johannes Jacobus, volgt IIc.en verder de huidige Delfste tak.