Xc7 Jacob Ploos van Amstel

Archief Ploos van Amstel

Portret van Sara Troost, vrouw van Jacob Ploos van Amstel door haar vader Cornelis Troost

Gedateerd: 1756(?)
Afmeting: 38,8 x 28,3 cm

Rijksmuseum, Amsterdam

Meester van Catharina van Kleef, ’Getijdenboek’, omstreeks 1460