IIIb (IIa-2). Adriaen Willemszn. Ploos

Memorietafel (Copie 16264?) Adriaen Willemszn. Ploos, zijn vrouw Nelle van Woerden van Vliet en zijn kinderen Gerrit (IVa), Anna, Alith en Wilhelmina.

De maker is onbekend, de kruispartij is naar Hendrick ter Brugghen

Centraal Museum, Utrecht

Zie o.a. Unde venis, Ploos van Amstel door Jhr.G.Ploos van Amstel. De Nederlandsche leeuw CVII jaargang no 6-7

In 2005 is het schilderij gerestaureerd dankzij steun van de Stichting Victor. Rondom dit schilderij is een expositie gehouden in het Centraal Museum (zie lezing).

Kruispartij

Hendrick ter Brugghen, New York

Kruispartij naar

Hendrick ter Brugghen, Ameland, mei 2005 (verloren door brand  2013)

Kruispartij naar

Hendrick ter Brugghen, Turijn

Waterverf naar memorietafel, waterverf, Copiedocumentenboek, 1641

Familiegroep naar memorietafel, 18 de eeuw

Archief Ploos van Amstel