Archief Ploos van Amstel

XIe (Xe-6). Mr. Adrianus Ploos van Amstel

Mr Adrianus Ploos van Amstel

Hoofdfuncties en beroepen

Advocaat te Amsterdam

Dijkgraaf van Amstelland en de Hoge Zeeburg en Diemerdijk, van 1795 tot 1810

Baljuw van Amstelland, Waveren, Botshol en Ruige Wilnis, van 1795 tot 1810

Lid Eerste Nationale Vergadering, van 1 maart 1796 tot 1 september 1797 (voor het district Amstelveen)

Lid Tweede Nationale Vergadering, van 1 september 1797 tot 22 januari 1798 (voor het district Amstelveen)

 Voorzitter (Tweede) Nationale Vergadering, van 18 september 1797 tot 2 oktober 1797

Lid Constituerende Vergadering, van 22 januari 1798 tot 4 mei 1798

Provisioneel secretaris Constituerende Vergadering, vanaf 22 januari 1798

Lid Tweede Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 4 mei 1798 tot 12 juni 1798

Lid Tweede Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 30 juli 1799 tot 28 juli 1801 (voor het district Leidschendam)

Voorzitter Tweede Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 27 januari 1800 tot 10 februari 1800

Voorzitter Tweede Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 13 december 1800 tot 27 december 1800

Lid Eerste Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 28 juli 1801 tot 17 oktober 1801 (voor het district Leidschendam)

 

Na de staatsgreep van 12 juni 1798 werd hij gevangen genomen en gevangen gezet op Huis Ten Bosch. Bij besluit van 12 juli 1798 werd hij vrijgelaten.

 

Academische studie


Romeins en hedendaags recht, gepromoveerd op dissertatie ("De origine et usu iurisiurandi praesertim purgatorii"), Hogeschool te Leiden, van 18 september 1769 tot 25 juni 1773
 ,   Artes Universiteit van Leuven, vanaf 21 juni 1774

 

Bataafse Republiek

 

Hij staat aan de wieg van de scheiding tussen Kerk en Staat (Decreet van 5 augustus 1796).

 

Op 1 mei 1798 hoorde de Constituerende vergadering  ‘uit de mond van Adriaan Ploos van Amstel dat de Staatsregeling met 153.913 tegen 11.597 stemmen was aangenomen. De eerste grondwet in de Nederlandse geschiedenis was daarmee een feit’ (uit Joris Oddens Pioniers in Schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798)

Zitting van de Eerste Nationale Vergadering in Den Haag, van 1 maart 1796 tot 31 augustus 1797. Gezicht in de vergaderzaal (voormalige danszaal van het Stadhouderlijke Paleis) met de leden, allen met lint van de representant. Links de voorzitter Pieter Paulus, linksvooraan een spreker op het spreekgestoelte. Op de achtergrond de volle publieke tribune.

Eerste Nationale Vergadering in Den Haag, 1796. George Kockers, 1797.  Rijksmuseum. 

Nationale Deugd Standbeeld 1795 Amsterdam

Vindt u het ook hoog tijd voor eerherstel voor de eerste grondleggers van de Nederlandse democratie

Zie mediafonds1800