Ploos: Graven en rouwborden 17de – 18de eeuw

Archief Ploos van Amstel

Jacobikerk Utrecht

Begraven in de Jacobikerk

VIa (Va-1). Gerrit Ploos, geb. Loosdrecht ca. 1560, brouwer, raad in de vroedschap (1586, 1596, 1598, 1606, 1608) en sche­pen (1587, 1588, 1604, 1605) van Utrecht, raad in de Ad­miraliteit van Amsterdam (1609 tot zijn overlijden), overl. Utrecht overluid Dom 29 dec. 1614, ondertr. Loosdrecht 1580 Catharina van Leeuwen, geb. ca. 1566, overl. Utrecht overluid Dom 11 nov. 1632, begr. Utrecht (Jacobikerk) 19 nov. 1632, dr. van Thymen Jacobsz. van Leeuwen en N.N. van Sonnevelt.

VIa9. Henrica Ploos van Amstel, geb. Utrecht ca. 1596, overl. Utrecht 14 nov. 1659, tr. (1)  (GK) Utrecht 5 maart 1620 Dirck Strick, geb. Utrecht 3 jan. 1592, rentmeester en leengriffier van de Abdij van St. Paulus (1620 tot overlijden), overl. Utrecht overluid Dom 11 febr. 1633, zn. van Mr. Johan Strick, secr. Staten van Utrecht, rentmeester van de graaf van Cuylenburch, scholaster (1622), kanunnik en deken van Oudemunster, en Maria van Wijck, tr. (2) (GK) Zeist 19 nov. 1637 Dr. Pieter van Dam, geb. Amersfoort 1593, raad in de vroedschap (1616) en schepen (1617, 1618) van Amersfoort, stadsgeneesheer te Amersfoort (1619-1621), arts (1622) en stadsgeneesheer (1636) te Utrecht, overl. Utrecht febr. 1663, zn. van Peter van Dam en Digna van Leemput.

VIa10. Aernout Ploos van Amstel, geb. Utrecht 1599, klerk van de Staten-Generaal (1618), commandeur van Wemeldinge van het St. Catharijne Convent te Utrecht (16­19), overl. Utrecht 5 febr. 1681.

VIIb. Mr. Petrus Ploos, geb. Utrecht 1594, raad in de vroedschap van Utrecht (1616, 1617, 1619), schepen (1619, 1620, 1621), raad extraordinaris (1622-1626) in het Hof van Utrecht, ordinaris raad (1626 tot overlijden), commissaris van de kleine rol (1630-overlijden), rentmeester van St. Agnieten (1617-1622), overl. Utrecht 13 juli 1633, tr. Utrecht (Jacobike­rk) 4 febr. 1616 Margaretha Roggen, overl. Vreeswijk, begr. Utrecht (Jacobikerk), Utrecht overlijden aangebracht 4 dec. 1665.

VIIf (VIb-5). Mr. Willem Ploos van Amstel, geb. Loosdrecht, advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, schepen van Utrecht (1661), overl. Utrecht overl.aange­bracht 26 nov. 1677, tr. Utrecht (Catharijne kerk) 20 okt. 1640 Johanna Vereem, geb. Utrecht, overl. Utrecht overl. aangebracht 21 april 1698, dr. van Willem Reiniersz. Vereem en Aletta Feyten.

VIIIa2. Susanna Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Lutherse kerk) 8 april 1650, overl. Utrecht 26 okt. 1717, tr. (GK) Utrecht 24 aug. 1680 Johan de Casembroot, heer van Rijnestein, Ter Moer, ged. (GK) Utrecht 11 april 1655, raad in de vroedschap van Utrecht, gedelegeerde naar de Generaliteits Rekenkamer, overl. 's-Gravenhage 1 april 1706, zn. van John de Casembroot, heer van Rijnestein, Willige Langerak, Ter Moer, burgemeester van Utrecht, en Charlotte van Ledenberg.

 

Ploos van Amstel

De Casembroot

Strick

Leeuwen

Vereem