Archief Ploos van Amstel

Huwelijkszangen 1721

Ter gelegenheid van het huwelijk tussen Jacob Ploos van Amstel (IXc6, 1695-1760)  en Sara Rothé (1699-1751) is  in 1721 een bundel huwelijkszangen uitgegeven bij Johannes Oosterwijk, Boekverkoper op de Dam te Amsterdam

Een koopmansgeneratie in de

achttiende eeuw