Archief Ploos van Amstel

De Javasche Bank

Mr. Dr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, geb. Brouwershaven 23 februari 1879, president van de Javasche Bank, overl. Batavia 17 november 1945, echtgenoot van Helena Henriette Laman de Vries, geb. Den Haag 20 augustus 1894, overl. Baarn 29 maart 1967

Mr. Gerard Gilles en Jhr. Elisa Ploos van Amstel (XVe) waren als president resp. president commissaris verbonden aan de Javasche Bank.

Cartoon van  GG van Buttingha Wichers 1938

Begraafplaats Tanah Abang, (nu Musium Taman Prasasti, Jln. Tanahabang I Jakarta) 1947/1949 Onthulling grafmonument te Jakarta mr.  dr. GG van Buttingha Wichers  en toespraak  door zijn opvolger dr RE Smits: ‘Beste Gerard,  18 November 1945 ben je op deze plaats ter ruste gelegd Niemand onzer was daarbij aanwezig, omdat zij, die je uitgeleide zou den doen, door een vuurgevecht rondom het Kramatkamp die plaats niet mochten verlaten. Zoodoende werd je buiten tegenwoordigheid van de velen, die je de laatste eer hadden willen bewijzen, ten grave gedragen onder het geratel van machinegeweren als treurig beeld van de verwording in dit eertijds 200 vredige lend, dat je zoo lang met je beste kracht en hebt gediend. Slechts een nummerbordje op een door gras overgroeiden heuvel wees de plaats aan waar je rustte. Wij hebben thans kunnen zorgen voor een jou waardiger rustplaats en zijn vandaag hier gekomen om te getuigen van de leegte, die je verscheiden in ons midden heeft achtergelaten. […]’