Archief Ploos van Amstel

De Javasche Bank

Mr. Dr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, geb. Brouwershaven 23 februari 1879, president van de Javasche Bank, overl. Batavia 17 november 1945, echtgenoot van Helena Henriette Laman de Vries, geb. Den Haag 20 augustus 1894, overl. Baarn 29 maart 1967

Mr. Gerard Gilles en Jhr. Elisa Ploos van Amstel (XVe) waren als president resp. president commissaris verbonden aan de Javasche Bank.