Archief Ploos van Amstel

IXc6. Jacob Ploos van Amstel en Sara Rothé

k

Een droevig ongeval

Een droevig ongeval, op 9 september (1751), dat aan den huisvrouw van den Heer Jacobus Ploos van Amstel het leven kostte. Zij was op haar buitenplaats bij Haarlem en “wetende dat Haar Edl. Man stont buyten te komen”, ging zij met de koets, waarin ook de weduwe Hogenhuijze en een juffrouw uit Rotterdam, ‘haar nigje’, hadden plaats genomen, haar man halfweg Haarlem afhalen. Meneer Ploos werd in de koets genomen en men ging weer terug. Maar omtrent 400 roe van Halfweg schrikten de paarden en, omdat de koetsier ze sterk inhield , brak het bijdehandsche leidsel. Nu vlogen de paarden met geweld in de vaart en de koets viel er onderste boven in. Gelukkig waren twee Haarlemmerschuiten vlak bij. Direct schoot volk toe en ging men aan het redden. Drie werden er nog , hoewel bij den dood af, levend uitgehaald, maar mevrouw Ploos, die zeer zwaarlijvig was, kon men niet spoedig genoeg er uit krijgen en verdronk jammerlijk.

Dagboek van Jan Bicker Raije. pag 195

 

Spaarenhove vroeger Klein Berkenrode

Spaarenhove herbouwd vroeger Klein Berkenrode, het hierboven bedoelde buiten was in bezit van Jacob en Sara Ploos van Amstel-Rothé