IXc6. Jacob Ploos van Amstel

Archief Ploos van Amstel

Huwelijkszangen

Den 16den van Sprokkelmaandt 1721