Archief Ploos van Amstel

Stamboom

GENEALOGIE

van het uit de ambachtsheerlijkheden

Mijnden en de beide Loosdrechten

stammend en thans nog levende geslacht

Ploos van Amstel

Generatie XI

XIa (Xd-4). Pieter Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 12 sept. 1732, poorter van Amsterdam dd. 15 maart 1763, ijzerkoper, overl. Amsterdam 8 nov. 1801, tr. Amsterdam(Walenkerk) 14 juni 1767 Magda­lena Broers, ged. Amsterdam (Nwe Zijds Kapel) 12 april 1739, overl. Amsterdam 23 april 1800, dr. van Pieter Broers, bode op Zeeland, en Anna Sombaart.

Uit dit huwelijk:

  1. Meijnsje Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 21 aug. 1768, overl. Elburg 5 sept. 1835, tr. Amsterdam (Walenkerk) 13 jan. 1793 Gerrit Lobé, geb. 's-Graveland 19 maart 1764, apotheker te Elburg, zn. van Ds. Willem Lobé, predikant, en Anna de Haas.

  2. Anna Maria Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 10 april 1770, overl. Zevenaar 5 mei 1857, tr. kerk Amsterdam 4 maart 1798 Jean Jacques Hollman, ged.(RK) Maastricht 24 nov. 1774, apotheker, drogist, overl. Maastricht 24 sept. 1821, zn. van Nicolaus Ludovi­cus Hollman, koopman, en Joanna Gertrudis Nijpels.

  3. Theodorus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 25 febr. 1772, overl. Amsterdam 7 jan. 1777.

  4. Pieter Ploos van Amstel, volgt XIIa.

           

XIb (Xd-6). Bartholomeus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 10 sept. 17­37, poor-ter van Amsterdam dd. 18 april 1769, boekhouder, ondertr. Alphen a/d Rijn 22 sept. 1772, tr. (GK) Leiden 11 okt. 1­772 Elisabeth Machtilda Prins, geb. Leiden 11 jan. 1742, overl. Schoonho­ven 5 maart 1814, dr. van Simon Prins, koopman, en Judith Johanna Loopwijck.

Uit dit huwelijk:

  1. Catharina Maria Ploos van Amstel, geb. Alphen a/d Rijn 19 april 1774, begr. Alphen a/d Rijn 23 juni 1774.

  2. Theodorus Johannes Ploos van Amstel, geb. Alphen a/d Rijn 14 nov. 1775, begr. Alphen a/d Rijn 13 maart 1776.

  3. N.N. Ploos van Amstel, begr. Alphen a/d Rijn 20 okt. 1778.

           

XIc (Xe-1). Gerrit Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Nwe Zijds Kapel) 5 nov. 1721, poorter van Amsterdam dd. 19 nov. 1748, koop­man, overl. Delft 3 mei 1794, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 8 aug. 1­747 Maria Aarmans, geb. Groningen 1724, begr. Amsterdam(Wes­terkerk) 27 dec. 1791, dr. van Barend Aarmans.

Uit dit huwelijk:

  1. Geertruyd Johanna Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 18 nov. 17­48, overl. Amster­dam 11 maart 1749.

  2. Hendrik Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 12 juni 1754, overl. Amsterdam 30 juni 1754.            

 

XId (Xe-4). Johannes Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 8 aug. 1737, handelaar in drogerijen, overl. Amsterdam 8 aug. 1779, tr. Am­sterdam (Nieuwe kerk) 8 juni 1756 Jacoba Verleng, ged. Amsterdam (Westerke­rk) 14 nov. 1738, overl. Naarden 26 maart 1783, dr. van Jacobus Verleng en Sara van Oosten. Jacoba Verleng hertrouwt in 1780 met Cornelis Brouwer, weduwnaar van Helena Nederberg.

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes Jacobus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 25 maart 1773, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 6 mei 1776.

           

XIe (Xe-6). Mr. Adrianus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 23 febr. 1749, advocaat, baljuw en dijkrechter van Amstelland (1795-tenminste 1806), lid van het Wet-gevend Lichaam en van het Vertegenwoordigend Lichaam van de Nationale Vergadering, overl. Brussel (België) 7 juli 1816, ondertr. Amsterdam 10 nov. 1775, tr. (RK) Leuven (België) Magdalena Joanne Beatrix van Kerckhoff.

 

Uit dit huwelijk:

  1. Adrianus Ploos van Amstel, geb. 1777, begr. Amsterdam (Oude kerk) 9 febr. 1785.

  2. Anna Maria Ploos van Amstel, ged. (RK. Begijnhofkerk) Amsterdam 7 febr. 1786.

            

XIf (Xf-1). Pieter Ploos van Amstel, ged. (GK) Huizen (NH) 26 sept. 1723, begr. Huizen (NH) 26 sept. 1798, tr. (GK) Huizen (NH) 10 aug. 1749 Aaltje Timmers, begr. Huizen (NH) 12 mei 1784, dr. van Tymen Timmers.

Uit dit huwelijk:

  1. Gerrit Ploos van Amstel, ged. (GK) Huizen (NH) 10 okt. 1751, begr. Huizen (NH) 20 sept. 1790, ondertr. Huizen (NH) 28 april 1779 Gerritje Vos, ged. (GK) Huizen (NH) 24 jan. 1750, begr. Huizen (NH) 15 juli 1803, dr. van Jacob Vos en Geertje Snell.  Gerritje Vos hertrouwt in 1796 met Dirk Kooij Willemsz., weduwnaar van Geertje Bom.

  2. Pieter Ploos van Amstel, ged. (GK) Huizen (NH) 25 aug. 1754, begr. Huizen (NH) 31 okt. 1754.

  3. Jannetje Ploos van Amstel, ged. (GK) Huizen (NH) 28 maart 1­756, begr. Huizen (NH) 20 sept. 1764.

  4. Grietje Ploos van Amstel, ged. (GK) Huizen (NH) 28 aug. 1757, begr. Huizen (NH) 9 febr. 1802.

  5. Jan Ploos van Amstel, volgt XIIb.

  6. Jannetje Ploos van Amstel, ged. (GK) Huizen (NH) 23 dec. 1­764, begr. Huizen (NH) 2 jan. 1765.

           

XIg (Xg-2). Isaac Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 18 nov. 1745, poorter van Amsterdam dd. 6 juni 1771, koopman, overl. Amsterdam 17 nov. 1804, tr. (GK) Amsterdam 5 sept. 1771 Johanna Catharina Abeleven, geb. Amsterdam 21 jan. 1750, overl. Amsterdam 3 nov. 1­784, dr. van Jan Arend Abeleven, koopman, koster, en Sara van Schie.

Uit dit huwelijk:

  1. Pieter Ploos van Amstel, volgt XIIc.

  2. Nicolaas Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 5 dec. 1773, overl. Amsterdam 17 mei 17­74.

  3. Sara Johanna Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 20 sept. 1775, overl. Amsterdam1 dec. 1809, tr. (GK) Amsterdam 28 mei 1799 Jan Moltzer, geb. Montfoort 17 okt. 1770, wijnkoper, overl. Amsterdam 10 febr. 1839, zn. van Ds. Christiaan Moltzer, predikant te Montfoo­rt, en Catharina Christina van der Voort.

  4. Elisabeth Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 30 april 1777, overl. Amsterdam 30 maart 18­64, tr. Amsterdam 22 aug. 1821 Jan Molt­zer, geb. Montfoort 17 okt. 1770, wijnkoper, overl. Amsterdam 10 febr. 1839 zn. van Ds. Christiaan Moltzer, predikant te Mont­foort, en Catharina Christina van der Voort.

  5. Jacoba Catharina Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 11 jan. 1­780, overl. Amsterdam24 juli 1780.

  6. N.N. Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 23 okt. 1784, overl. Amsterdam 1 nov. 1784.

           

XIh (Xg-4). Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 1 april 1749, poorter van Amsterdam dd. 6 juni 1771, koopman, firmant van B.J. Ploos van Amstel & Ludwig, overl. Amsterdam 22 sept. 1­815, tr. kerk(GK) Amsterdam 26 okt. 1800 Henriette Gleim, geb. Amsterdam 10 juli 1767, overl. Amsterdam 10 april 1806, dr. van Balthasar Gleim, koopman, en Christina Keege.    Henriette Gleim was weduwe van Evert Jan Everwijn met wie zij in 1796 gehuwd was.

Uit dit huwelijk:

  1. Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel, volgt XIId.

  2. Jacob Pieter Ploos van Amstel, volgt XIIe.

  3. Hendrik Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 10 april 1805, overl. Amsterdam 20 febr. 1806.    

 

XIi/Xg,6. Jacobus Johannes Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 19 sept. 1751, poorter van Amsterdam dd. 6 mei 1778, koopman, overl. Frankfurt a/Main (Dld.) 5 april 1812, tr. (GK) Amsterdam 21 april 1783 Catharina Cramer, geb. Amsterdam 11 nov. 1765, overl. Amsterdam 26 okt. 1823, dr. van Jan Hendrik Cramer, koopman,   suikerraffinadeur, en Elisabeth van der Voort.

Uit dit huwelijk:

  1. Johanna Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 11 aug. 1784, overl. Amsterdam 9 maart 1792.

  2. Hermina Elisabeth Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 2 mei 1­786, overl. Amsterdam28 jan. 1787.

  3. Jan Hendrik Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 31 aug. 1787, overl. Amsterdam 4 maart 1792.

  4. Hermina Elisabeth Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 19 okt. 17­90, overl. Rhenen 1 febr. 1848, begr. Amsterdam (Oude kerk) 6 febr. 1848, tr. (GK) Amsterdam 6 jan. 1831 Gerrit Cornelis Haakman, ged. Amsterdam (Westerkerk) 1 dec. 1782, koopman, overl. Rhenen 27 sept. 1866, zn. van Isaac Haakman en Helena Adriana Stijger.  Gerrit Cornelis Haakman was weduwnaar van Maria Henriette Schut (17801828).

  5. Jacobus Johannes Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 8 aug. 1­793, overl. Amsterdam25 nov. 1793.

  6. Johanna Jacoba Catharina Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 28 juni 1796, overl. Amsterdam 22 juni 1828.

  7. Johannes Jacobus Ploos van Amstel, volgt XIIf.

           

XIj (Xi-1). Mr. Albertus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 16 sept. 1739, poorter van Amsterdam dd. 17 april 1771, advocaat, overl. 's-Gravenhage 15 dec. 1799, tr. (1) Amsterdam (Engelse kerk) 21 dec. 1760 Anna Magdalena Couderc, geb. Amsterdam 1 okt. 17­42, begr. Weesp 16 maart  1769, dr. van Willem Couderc en Magdalena Darrest; tr. (2) (GK) Amsterdam 24 juli 1771 Maria Louise Bessière, geb. Parijs (Fr.) 1740, overl. Amsterdam 7 mei 1782; ondertr. (3) Amsterdam 3 okt.1783 Marguerita Bonnin, geb. Straatsburg (Fr.) 1753, begr. Amsterdam (Lei­dse kerkhof) 22 sept. 1806 [huwelijk wegens oppositie niet doorgegaan].

Uit het tweede huwelijk:

  1. Susanna Catharina Maria Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 31 dec. 1771, overl. Lingen (Ems Dld.) 6 sept. 1849, tr. (GK) Amsterdam 15 mei 1791 Mr. Theodorus Christiaan van Nes, geb. Amsterdam 15 okt. 1765, poorter van Amsterdam dd. 4 dec. 1787, raad in de vroedschap van Purmerend, hoofdofficier aldaar (1791), baljuw van de Beemster, raadsheer te Lingen (Dld.) (1812), politiecommissaris (1824), senator van Lingen, overl. Lingen (Ems Dld.) 10 mei 1831, zn. van Theodorus Christianus van Nes, koopman, en Elisabeth Gregory.

 

Uit de derde relatie:

  2. Susanna Albertina Ploos van Amstel, ged. (RK) Amsterdam 25 mei 1787.

           

XIk (Xj-1). Jan (Johannes) Ploos (van Amstel), geb. ca. 1737, overl. Naarden 20 maart 1812, tr. Ariaantje Span, geb. Naarden 11 febr. 1739, overl. Naarden 14 maart 1820, dr. van Salomon Span en Jannetje Rebiski.

Uit dit huwelijk:

  1. Jannetje Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 11 jan. 1764, overl. Naarden 28 febr. 1833, tr. (GK) Naarden 13 nov. 1791 Christiaan Krismeijer, begr. Naarden 10 juli 1809.

  2. Saartje Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 25 aug. 1765, begr. Naar-den 21 okt. 1766.

  3. Dirck Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 29 okt. 1766, begr. Naarden 25 jan. 1780.

  4. Saartje Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 6 maart 1768, begr. Naar-den 11 dec. 1768.

  5. Gerritje Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 27 aug. 1769, overl. Naarden 21 juni 1838, tr. (GK) Naarden 25 nov. 1787 Hermanus Hendriks, begr. Naarden 17 juli 1809.

  6. Johannes Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 17 okt. 1772, overl. Naarden 27 mei 1822.

  7. Saartje Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 17 april 1774, begr. Naar-den 24 jan. 1795.

  8. Alida Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 12 juni 1776, overl. Naarden 11 aug. 1837, tr. (GK) Naarden 26 juli 1800 Jacob Weltenaar, geb. Doesburg 9 mei 1764, schipper, overl. ca. 1807. Jacob Weltenaar was weduwnaar van Maria Robbertse.

  9. Ariaantje Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 19 juli 1778, begr. Naarden 29 sept. 1781.

 

XIl (Xk-2). Evert Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 28 juni 1738, poorter van Amsterdamdd. 23 dec. 1760, scheepstimmerman, begr. Amsterdam (Oosterkerk) 20 okt. 1803, ondertr. Amsterdam 7 april 1785 Pieternella Velt, ged. Leeuwarden (Jacobiner kerk) 30 mei 1756, dr. van Jacob Velt en Hendrica van Olphen.

Uit dit huwelijk:

  1. Elsje Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 25 juli 1790, begr. Amsterdam(Oosterkerk) 21 dec. 1793.

  2. Jacob Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Oude kerk) 12 nov. 17­97, begr. Amsterdam(Oosterkerk) 27 nov. 1799.