Archief Ploos van Amstel

Stamboom

GENEALOGIE

van het uit de ambachtsheerlijkheden

Mijnden en de beide Loosdrechten

stammend en thans nog levende geslacht

Ploos van Amstel

Generatie X

Xa (IXc-9). Eduard Ploos (van Amstel), geb. Amsterdam 20 febr. 1702, poorter van Amster­dam dd. 5 mei 1724, koopman (1724), accijnsmeester aan de Waag (1727), sergeant van het schuttersvendel (1732-1741), impostmeester (1742), overl. Amsterdam23 juli 17­43, tr. (GK) Amsterdam 28 nov. 1735 Margaretha Goetvall, geb. Amsterdam 13 jan. 1715, overl. Amsterdam 26 jan. 1757, dr. van Anthony Goetvall, impostmeester (1730), en Hillegonda van der Waal. Margaretha Goetvall hertrouwt in 1747 met Hendrik Assuerus Burghout.

Uit dit huwelijk:

  1. Margaretha Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 7 aug. 1736, overl. Amsterdam 7 sept. 1799, tr. (GK) Amsterdam 12 april 1757 Arnout de l'Hommel, geb. Amsterdam 27 juli 1729, poorter van Amsterdam dd. 16 jan. 1746, makelaar onroerend goed, obligaties en assuranties, overl. Amsterdam 27 maart 1803, zn. van Arnout de l'Hommel, makelaar onroerend goed en obligaties, en Anna Maria Coster.

2. Jacobus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 16 mei 1740, overl. Amsterdam 18 jan. 1745.          

 

Xb (IXc-10). Cornelis Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 10 april 17­06, poorter van Amsterdam dd. 5 mei 1724, koopman (1724), boekhouder (1742), firmant Lohoff & Gebr. Ploos van Amstel, tabakshandel met Jan Nessing (1758), kapitein der burgerij (1761), overl.  Amsterdam 14 nov. 1775, tr. Amsterdam (Oude kerk) 16 febr. 1735 Margaretha Magdalena Nessing, geb. Amsterdam 22 okt. 1710, overl. Amsterdam 23 maart 1781, dr. van Jan Nessing, koopman, tabakspinner, en Anna van Breda.

Uit dit huwelijk:

  1. Anna Margaretha Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 10 dec. 1­735, overl. Amster­dam 30 april 1805, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 6 juni 1758 Jan Stadlander, geb. Amsterdam 23 aug. 1731, firmant tabaksfirma Hendrik Stadlander & Zoon, kapitein der burgerij (1766), overl. Amsterdam 18 sept. 1802, zn. van Hendrik Stadlan­der, firmant tabaksfirma Hendrik Stadlander & Zoon, kolonel der burgerij, en Emelia van Vollenhoven.

  2. Geertruy Aletta Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 7 maart 1­737, overl. Amsterdam14 mei 1814, tr. (GK) Amsterdam 27 jan. ­1767 Johan van Soesdijk, ged. (GK) Nederhorst den Berg 23 maart 1­738, poorter van Amsterdam dd. 18 jan. 1758, koopman, overl. Amsterdam 6 sept. 1798, zn. van Hendrik van Soesdijk, drossaard en schout van Vreeland, en Margaretha Cornelia van Aalst.

  3. Aletta Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 22 juli 1738, overl. Amsterdam 20 okt. 1818, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 1 nov. 1763 Jacob Hagen, geb. Amsterdam 2 april 1736, poorter van Amsterdam dd. 24 juni 1763, koopman (1763), houthandelaar, schepen en waarn. schout van IJsselstein (1795), overl. IJsselstein 9 juli 1803, zn. van Jacobus Hagen, houthandelaar, en Hester Emerentia Cruydenier.

  4. Sara Jacoba Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 3 mei 1740, overl. Amsterdam 3 nov. 1780, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 3 febr. ­1766 Adriaan van Aalst, ged. Amsterdam (Westerkerk) 14 sept. 1742, kapitein burgerij Amsterdam, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 20 sept. 1800, zn. van Aarnoud van Aalst, koopman, en Mar­garetha Sophia Raap.

5. Jacobus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 11 mei 1743, overl. Amsterdam 11  juni 1747.                                                                    

6. Hester Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 18 sept. 1746, overl. Amsterdam 4 juni 1748.

7. Jacobus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 2 febr. 1750, poorter van Amsterdam dd. 15 mei 1770, koopman, overl. Amsterdam 9 mei 1779.

           

Xc (IXd-3). Jacob Ploos van Amstel, geb. Naarden 21 dec. 1693, poorter van Amsterdam dd. 24 sept. 1716, wijnkoper, overl. Amster­dam 5 sept. 1759, ondertr. Weesp 5 jan. 1726, tr. (GK) Eemnes 10 febr. 1726 Johanna Clementia Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 18 febr. 1698, overl. Amsterdam 13 nov. 1777, dr. van Albertus Ploos (van Amstel) (IXg), en Isabella Galtrop.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Ploos van Amstel, geb. Weesp 4 jan. 1726, poorter van Amsterdam dd. 24 dec. 1753, hout­makelaar (fa. Bontekoning & Aukes), kunstmakelaar, etser, uitgever van prenten, oudste directeur Stadstekenakademie van Amsterdam (1765), lid Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (1768), directeur Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1769), hoogleraar  aan de Kurfürstlichen Mahler-, Bildhauer- und Baukunstakademie te Düsseldorf (1776),  overl. Amsterdam 20 dec. 1798, tr. (1) Amsterdam (Engelse kerk) 14 mei 1758  Elisabeth Troost, geb. Amster­dam 17 nov. 1730, overl. 's-Graveland 21 mei 1790, begr. Amsterdam (Oude kerk) 26 mei 17­90, dr. van Cornelis Troost, schilder (1726), acteur, beeldend kunstenaar, en Susanna Maria van der Duyn, ondertr.(2) Amsterdam 17 maart 1791, tr. (GK) Moordre­cht 3 april  1791 Margaretha Sonmans, geb. Moordrecht 28 sept. 1740, overl. 's-Gravenhage 5 sept. 1822, dr. van Mr. Mattheus Sonmans en Margareta Laan. Margaretha Sonmans hertrouwt 20 juli 1819 te Den Haag Mr. Hendrik van Wijn (1740-1831), algemeen rijksarchivaris, weduwnaar Susanna Bloteling.

  2. zoon Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 27 sept. 1727, overl. Amsterdam 29 sept. 1727.

  3. Albertus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 29 okt. 1728, overl. Amsterdam 24 nov. 1728.

  4. Adrianus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 3 nov. 1729, poorter van Amsterdam dd. 27 dec. 1753, wijnkoper, firmant Lettergieterij Gebr. Ploos van Amstel, overl. Amsterdam 8 febr. 1­796.

  5. Barbara Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 8 april 1732, overl. Amsterdam 1 mei 1732.

  6. Albertus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 27 mei 1733, overl. Amsterdam 9 juli 1733.

  7. Dr. Jacob Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 27 april 1735, poorter van Amsterdamdd. 31 maart 1758, arts, firmant Lettergie­terij Gebr. Ploos van Amstel, overl. Amsterdam 22 juni 1784, ondertr. Amsterdam 22 mei 1778 Sara Troost, ged.(Rem.) Amsterdam31 jan. 17­32, beeldend kunstenares, overl. Amsterdam 17 okt. 1803, dr. van Cornelis Troost, acteur, beeldend kunstenaar, en Susanna Maria van der Duyn.

  8. Anna Isabella Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 16 febr. 1738, overl. Amsterdam 23 febr. 1738.

  9. Thomas Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 20 nov. 1739, overl. Amsterdam 23 nov. 1739.

           

Xd (IXd-8). Theodorus Ploos van Amstel, geb. Naarden 4 mei 1704, poorter van Amsterdamdd. 25 juni 1737, ijzerhandelaar, overl. Amsterdam 14 dec. 1769, ondertr. (1) Amsterdam 21 febr. 1727, tr. Naarden (Grote kerk) 9 maart 1727 Meijnsje Duurkant, geb. Laren (NH) 6 maart 1706, overl. Amsterdam 10 juni 1746, dr. van Pieter Duur-kant, schout van Laren, en Maria Delhee. tr. (2) (GK) Amsterdam 8 okt. 1747 Geertruyd ten Hoopen (ten Hope), ged. (GK) Neede 28 febr. 1717, overl. Amsterdam 13 aug. 1754, dr. van Coenraad ten Hoopen (ten Hope), fabrikant, koopman in textiel, en Grietje Poppinck.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Geertruyd Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 11 dec. 1727, overl. Amsterdam 3 maart 1733.

  2. Cornelis Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 12 april 1729, overl. Acora (Guinea) 15 juni 1747.  Cornelis vertrekt op 6 jan. 1747 van Texel naar de kust van Guinea.

  3. N.N. Ploos van Amstel, begr. Amsterdam (Oude kerk) 4 april 1­731.  

  4. Pieter Ploos van Amstel, volgt XIa.

  5. Johannes Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 31 okt. 1734, overl. Batavia (NOI) 5 dec.  1754. Johannes vertrekt op 11 mei 1751 naar Batavia met het schip “Lugtenburg” onder kapitein G.R. Vos.

  6. Bartholomeus Ploos van Amstel, volgt XIb.

  7. Catharina Maria Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 26 okt. 1­740, overl. Amster­dam 30 okt. 1774, tr. Amsterdam (Walenkerk) 8 febr. 1767 Jan Hendrik Broers, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 8 juli 1731, poorter van Amsterdam dd. 12 mei 1756, apotheker, overl. Amsterdam 23 febr. 1794, zn. van Pieter Broers, bode op Zeeland, en Anna Sombaart. Jan Hendrik Broers was weduwnaar van Heyltje Weenink (1734-1765) en is in 1775 hertrouwd met Anna Christina de Man (1749-1799).

  8. Alida Margaretha Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 18 febr. 1­743, overl. Amsterdam11 juli 1748.

  9. Adriana Jacoba Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 26 mei 1­746, overl. Amsterdam14 mei 1819, tr. Amsterdam (Oude kerk) 25 dec. 1768 Claas Oostwouder van der Beek, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 29 jan. 1741, poorter van Amsterdam dd. 18 april 1769, koopman, overl. Amsterdam 14 dec. 1774, zn. van Barend van der Beek en Geertruy Oostwouder.

 

Uit het tweede huwelijk:

  10. Coenraad Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 2 dec. 1748, overl. Amsterdam 17 sept. 1764.

  11. Sara Cornelia Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 27 juni 1­754, overl. Amsterdam10 juli 1754.

           

Xe (IXe-2). Johannes Ploos van Amstel, geb. Blaricum, ged. Naarden (Grote kerk) 4 jan. 1696, poorter van Amsterdam dd. 2 aug. 1721, handelaar in drogerijen, overl. Amsterdam16 april 1758, ondertr. (1) Amsterdam 8 aug. 1720, tr. (GK) Valkkoog 27 aug. 1720 Jannetje Feber, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22 dec. 1­686, overl. Amsterdam 14 april 17­26, dr. van Frans Feber, hoenderkoper, en Grietie Arents; tr. (2) (GK) Amsterdam 16 april 1727 Anna van der Linde, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 17 mei 1­702, overl. Amster­dam 13 nov. 1727, dr. van Jan van der Linde, zeep­zieder, en Helena Timmers; tr. (3) (GK) Amsterdam 11 maart 1­731 Anna van Dijk, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 18 juni 1­710, overl. Amsterdam 18 jan. 1769, dr. van Pieter van Dijk, winke­lier, commies ter recherche van Amsterdam, en Hester Feber. Jannetje Feber was weduwe van Hendrik van der Linde (1679-1719), weduwnaar van Geertruy Timmers.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Gerrit Ploos van Amstel, volgt XIc.

  2. Jacoba Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 17 april 1724, overl. Amsterdam 19 dec. 1752, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 14 mei 1748 Pieter van Dijk, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 15 april 1722, poorter van Amsterdam dd. 27 dec. 1747, makelaar, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 6 jan. 1775, zn. van Pieter van Dijk, winkelier, commies ter recherche van Amsterdam, en Hester Feber. Pieter van Dijk hertrouwt in 1754 met Anna Maria Meijn, weduwe van Jacobus Verleng.

 

Uit het derde huwelijk:

  3. Pieter Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 16 juli 1732, begr. Amsterdam(Nieuwe kerk) 16 maart 1733.

  4. Johannes Ploos van Amstel, volgt XId.

  5. Pieter Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 6 okt. 1742 kan­toor­bediende bij fa. Gebr. de Neufville te Amsterdam, overl. Amsterdam 8 aug. 1766.

  6. Adrianus Ploos van Amstel, volgt XIe.

           

Xf (IXe-6). Gerrit Ploos van Amstel, ged. (GK) Blaricum 14 jan. 17­03, overl. in Oost Indië 1737, tr. (GK) Huizen (NH) 17 dec. 1721 Jannetje van Oostveen, geb. Breukelen, overl. Huizen (NH) 12 jan. 1742, dr. van Pieter van Oostveen en Willemtie Roemers. Jannetje van Oostveen was weduwe van Gerrit Schaep (1680-1721).

Uit dit huwelijk:

  1. Pieter Ploos van Amstel, volgt XIf.

  2. Gerrit Ploos van Amstel, ged. (GK) Huizen (NH) 25 nov. 1725, begr. Huizen (NH) 5 dec. 1725.

  3. Gerard Ploos van Amstel, ged. (GK) Huizen (NH) 23 maart 1727, begr. Huizen (NH) 2 april 1727.

           

Xg (IXe-7). Pieter Ploos van Amstel, geb. Blaricum 18 aug. 1704, poorter van Amsterdam dd. 29 april 1733, drogist, overl. Amsterdam 9 juli 1754, ondertr.(1) Amsterdam31 jan. 1732, tr. (1) Rotterdam (Grote kerk) 21 febr. 1732 Clara Wilhelmina Wiselius, ged. (GK) Wijk bij Duurstede 3 juni 1708, overl. Amsterdam 9 sept. 1742, dr. van Wimmarus Samuel Wiselius, koopman te Rotterdam, en Wilhel­mina Wiselius; tr. (2) (GK) Amsterdam 12 nov. 1743 Johanna Lohoff, geb. Amsterdam 23 dec. 1720, overl. Amsterdam 24 nov. 17­91, dr. van Isaac Lohoff, koopman, blauwsel fabrikant, firmant Lohoff en gebr. Ploos van Amstel, en Weijna Johanna Ploos van Amstel (IXc,4).

Uit het tweede huwelijk:

  1. Maria Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 14 sept. 1744, overl. Amsterdam 11 dec. 1745.

  2. Isaac Ploos van Amstel, volgt XIg.

  3. Johannes Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 4 maart 1747, overl. Amsterdam 3 okt. 1749.

 .4. Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel, volgt XIh.

  5. Pieter Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 16 maart 1750, overl. Amsterdam 29 juni 1750.

  6. Jacobus Johannes Ploos van Amstel, volgt XIi.

           

Xh (IXe-8)  Ds. Adrianus Ploos van Amstel, ged.(GK) Blaricum 25 aug. 1706, predikant te Laren en Blaricum (1733), Oud Loosdrecht (1738), Oudewater (1744), overl. Oudewater 3 juni 1762, ondertr. Amsterdam 31 mei 1736, tr. (GK) Amsterdam 19 juni 1736 Hendrina van der Luyt, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 30 sept. 1711, begr. Oudewater (Grote kerk) 9 dec. 1790, dr. van Dirck van der Luyt, juwelier, en Wijnandiena de Rooij.

Uit dit huwelijk:

  1. Johanna Jacoba Ploos van Amstel, geb. Oud Loosdrecht 2 okt. 1740, overl. Oudewa­ter 3 jan. 1754.

  2. Gerardus Didericus Ploos van Amstel, geb. Oud Loosdre­cht 3 febr. 1743, overl. Oudewater 6 jan. 1767.

           

Xi (IXg-5). Mr. Jan Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 12 mei 17­00, poorter van Amsterdam dd. 9 juni 1724, advocaat, notaris te Amsterdam, directeur van de Sociëteit der Kolonie Suriname "wegens den huize van Sommelsdijk", overl. Amsterdam 1 april 1770, begr. Muiden 3 april 1770, ondertr. Amsterdam 31 okt. 1738, tr. (GK) 's-Hertogenbosch 21 nov. 1738 Susanna Catharina Vermeulen, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 23 mei 1708, overl. Alphen a/d Rijn 4 jan. 1793, begr. Muiden 11 jan. 1793, dr. van Cornelis Vermeulen, koopman, en Anna Pardicque.

Uit dit huwelijk:

  1. Albertus Ploos van Amstel, volgt XIj.

  2. Thomas Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 9 febr. 1743, overl. Amsterdam 31 mei 1746.

           

Xj (IXh-2). Dirk Ploos (van Amstel), geb. Naarden 5 sept. 1706, tr. Jannetje van der Woert.

Uit dit huwelijk:

  1. Jan (Johannes) Ploos (van Amstel), volgt XIk.

           

Xk (IXh-3). Jan Ploos (van Amstel), geb. Naarden 7 aug. 1708, poorter van Amsterdamdd. 16 maart 1735, scheepstimmerman, overl. Amsterdam 28 febr. 1759, ondertr. Amsterdam 27 mei 1735 Elsje van Kant, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 1 april 1708, begr. Amsterdam (Oosterkerk) 12 sept. 1793, dr. van Willem van Kant en Anna van Houten.

Uit dit huwelijk:

  1. Evert Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Oude kerk) 20 april 17­36, begr. Amsterdam (St. Anthoniekerkhof) 28 april 1736.

  2. Evert Ploos van Amstel, volgt XIl.

  3. Annetje Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Oude kerk) 25 nov. 1740, begr. Amster­dam (St. Anthoniekerkhof) 16 okt. 1806.

  4. Willem Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 2 nov. 1743, poor­ter van Amsterdam dd. 23 okt. 1766, scheepstimmerman, overl. Amsterdam 22 maart 1772.

  5. Gijsbertje Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 12 dec. 1744, overl. Amsterdam 1 sept. 1783.

           

Xl (IXh-7). Cornelis Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 6 juni 1714, poor-ter van Amsterdam dd. 25 mei 1741, scheepstimmerman, overl. Amsterdam 27 maart 1759, ondertr. Amsterdam 2 sept. 17­40, tr. (GK) Amsterdam 18 sept. 1740 Maria Magdalena van Otterloo, geb. 1718, overl. Amersfoort 17 okt. 1777, dr. van Johannes van Otterloo, distillateur, en Anna Hoboken.  Maria Magdalena van Otterloo hertrouwt in 1765 met Pieter van Lokhorst.

Uit dit huwelijk:

  1. Jan Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 22 juli 1741, overl. Amsterdam 22 april 1759.

  2. Evert Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 17 dec. 1742, overl. Amsterdam 23 okt. 1755. 

  3. Maria Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 20 juli 1744, begr. Amsterdam 10 jan. 1745.

  4. Roelof Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 14 april 1746, overl. Amsterdam 16 mei 1764.

  5. Jacob Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 24 jan. 1748, overl. Amsterdam 3 maart 1753.

  6. Evert Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 18 febr. 1757, overl. Amsterdam 7 febr. 1780.