Archief Ploos van Amstel

Stamboom

IXa (VIIIa-3). Adriaan Dominicus Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Dom) 13 juli 1651, kapitein infanterie, overl. Kampen jan. 1698, tr. (GK) 1671 Elisabeth van Delft, geb. 's Hertogenbosch. Elisabeth van Delft was weduwe van Joan van Boxtel.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacoba Ploos van Amstel 

In het dossier De Groot Jamin, dat zich bevindt op de U.B. Amsterdam, afd. handschriften, onder inv.nr. IIA49, staat genoteerd dat Adriaan Dominicus als dochter Rosa had, die religieuse in het adellijke klooster van Andergem zou zijn geweest en overleden zou zijn op 12 febr. 1738. Dit is onmogelijk aangezien Jacoba als enig erfgename van haar vader wordt vermeld in een acte uit januari 1698 (Oud Archief Kampen, inv.nr. 200).           

 

IXb (VIIIb-3). Willem Hendrik Ploos van Amstel, ged. (GK) Buren 6 aug. 1670, commandeur Johanniter Commenderij van Wemeldinge ressorterende onder de balije van Utrecht van de Johanniter Orde (1711-1713), overl. tussen 12 juni 1712 en 4 mei 1714, tr. (GK) Lopikerkapel 20 aug. 1694 Sara van Resant, ged. Utrecht (Dom) 24 nov. 1669, begr. Utrecht (Buurkerk) 17 juli 1744, dr. van Qui­rijn van Resant, broodbakker te Utrecht, en Jannigje van Bochold.

Uit dit huwelijk:

  1. Engelbert Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Oude kerk) 1 okt. 1694.

  2. Isabella Clara Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Oude kerk) 1 juli 1696, begr. Utrecht 4 mei 1769.

  3. Mechtelt Ploos van Amstel, ged. (GK) Vreeswijk 30 okt. 1698.

  4. Adriaan Dirk Ploos van Amstel, ged. (GK) Vreeswijk 23 jan. 1701, kapitein.

  5. Johanna Jacoba Ploos van Amstel, ged. (GK) Vreeswijk 25 febr. 1703, begr. Utrecht 26 maart 1783.

  6. Maria Elisabeth Ploos van Amstel, ged. (GK) Vreeswijk 11 maart 1705, begr. Utrecht 10 dec. 1763.

  7. Mightilt Ploos van Amstel, ged. (GK) Vreeswijk 30 okt. 1707.

  8. Jacobus Ploos van Amstel, ged. (GK) Vreeswijk 17 maart 1709.

  9. Willem Hendrik Ploos van Amstel, ged. (GK) Vreeswijk 12 juni 1712.

           

IXc (VIIIc-2). Jacobus Ploos (van Amstel), geb. Naarden 6 sept. 1662, poorter van Amsterdam dd. 19 april 1685, winkelier (1685), impostmeester voor korenbrandewijn, impostmeester Gemeeneland over Naarden en elders (1682-1685, 1687-1691, 1693, 1694), impost-meester voor het gemaal over de dorpen in Gooiland (1683), impostmeester voor turf en kolen over Naarden en Gooiland (1693), overl. Amsterdam 4 febr. 1719, tr. Naarden (Grote kerk) 14 jan. 1685 Margaretha Tol, geb. Naarden 29 juli 1665, overl. Amsterdam 29 april 1734, dr. van Jacob Tol, schepen, burgemeester van Naarden (1682), president-burgemeester (1683), weesmeester (1687), en Alida Becker.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacob Ploos, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 3 juli 1685, begr. Naarden (Grote kerk) 22 juli 1687.

  2. Boudewijn Ploos (van Amstel), geb. Amsterdam 26 maart 1687, poorter van Amsterdamdd. 20 jan. 1722, impostmeester voor gemaal (1714), voor buitenlandse tabak (1720), voor turf en kolen (1726), ingeland van Hoog-Bijlmer, firmant Lohoff en gebr. Ploos van Amstel, overl. Amsterdam 5 sept. 1758, tr. (GK) Amsterdam 5 april 1737 Geertruy Grim, geb. Amsterdam 16 sept. 1690, overl. Amsterdam 19 maart 1763, dr. van Coenraad Grim en Eva Colonius.  Geertruy Grim was weduwe van Pieter Delcourt (1683-1729).

  3. Aletta Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 11 juli 1689 overl. Amsterdam 28 nov. 1773, tr. (GK) Amsterdam 7 juni 1735 Johannes Leeser, geb. Amsterdam 24 sept. 1694, 1e klerk W.I.C., overl. Amsterdam 15 okt. 1750, zn. van Pieter Leeser, equipagemeester W.I.C., en Geertruy van Schooten.

  4. Weijna Johanna Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 9 sept. 1691, overl. Amsterdam12 febr. 1730, tr. (GK) Amsterdam 18 dec. 1718 Isaac Lohoff, ged. (GK) Meerkerk 23 okt. 1692, poorter van Amsterdam dd. 22 juni 1719, koopman, blauwsel fabrikant, firmant Lohoff en gebr. Ploos van Amstel, overl. Amsterdam 16 dec. 1763, zn. van Jacobus Lohoff en Johanna Pierraert. Isaac Lohoff hertrouwt in 1733 met Maria Leeser (1702-1766), weduwe van William Butler.

  5. Cornelia Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 14 sept. 1693, overl. Rotterdam 14 sept. 1776, tr. (GK) Amsterdam 17 april 1724 Abraham Erbervelt, geb. Rotterdam 31 okt. 1697, koopman, suikerraffinadeur, overl. Rotterdam 9 febr. 1777, zn. van Jacob Erbervelt en Willemijna van Blijvenburgh.

  6. Jacob Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 2 nov. 1695, poorter van Amsterdam dd. 20 jan. 1722, koopman, firmant Lohoff en gebr. Ploos van Amstel overl. Amsterdam 26 juli 1760, tr. (GK) Amsterdam 16 febr. 1721 Sara Rothé, geb. Amsterdam 23 aug. 1699, overl./begr. Halfweg-Haarlem/Amsterdam (Nwe Z. Kapel) 9/15 sept. 17­51, dr. van Christoffel Rothé, kassier (1698), koopman, en Sara van Ludick.

  7. Margaretha Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Nwe Zijds Kapel) 29 dec. 1697, overl. Amsterdam 30 maart 1717.

  8. Catharina Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 20 febr. 1700, overl. Amsterdam 3 nov. 1732.

  9. Eduard Ploos (van Amstel), volgt Xa.

  10. Cornelis Ploos van Amstel, volgt Xb.

  11. Jacoba Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 2 sept. 1708, overl. Amsterdam 7 maart 1728.

           

IXd (VIIIc-3). Cornelis Ploos (van Amstel), geb. Naarden 12 okt. 1664, impostmeester van Gemeeneland over Naarden en elders (1684, 1685, 1687-1691, 1693, 1694), impostmeester van het hoorngeld binnen Naarden (1695, 1696), gasthuismeester van Naarden (1692), kerkmeester (1699, 1700), weesmeester (1701-1705), overl. Naarden 10 dec. 1705, tr. (1) (GK)  Loenen (Utr.) 2 juli 1690 Barbara Tol, ged.(GK) Loenen (Utr.) 12 juli 1671, overl. Naarden 26 jan. 1694, dr. van Jacob Dirksz. Tol en Annetje Americks; tr. (2) (GK) Laren (NH) 20 maart 1695 Catharina Tol, geb. Naarden 10 aug. 1671, overl. Naarden 14 maart 1738, dr. van Jacob Tol, schepen, burgemeester van Naarden (1682), president-burgemeester (1683), weesmeester (1687), en Alida Becker  Catharina Tol hertrouwt in 1714 met Mr. Lambertus Mes (1660-1730).

Uit het eerste huwelijk:

  1. Anna Ploos van Amstel, geb. Naarden 27 juni 1691, overl. Amsterdam 6 nov. 1728, tr. (GK) Amsterdam 18 juni 1711 Gerrit Bruijn, geb. Amsterdam 25 maart 1691, poorter van Amsterdam dd. 7 juni 1713, winkelier (1713), beheerder suikerraffinaderij (1733-1737), katoenkoper (1742), overl. Amsterdam 14 juni 1779, zn. van Gijsbert Bruijn, wijnkoper, en Margaretha Backer. (Dochter Johanna BRUYN, (ged. Amsterdam 12-4-1722 – begr. Amsterdam 28-10-1782)

  2. Jacob Ploos van Amstel, geb. Naarden 7 nov. 1692, overl. Naarden 19 dec. 1692.

  3. Jacob Ploos van Amstel, volgt Xc.

 

Uit het tweede huwelijk:

  4. Boudewijn Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 18 dec. 1695, poorter van Amsterdam dd. 29 april 1733, koopman, overl. Amsterdam 23 febr. 1766, tr. (1) (GK) Loenen (Utr.) 2 april 1726 Adriana Jacoba Sulversteijn, geb. 4 mei 1692, overl. Amsterdam 23 maart 1750, dr. van Isaacq Jansz. Sulversteijn, beeldhouwer, en Johanna de Haas, tr. (2) Naarden (Grote kerk) 14 dec. 1751 Sara van Dorsten, geb. 's Graven­hage 3 april 1704, overl. Amsterdam 13 dec. 17­62, dr. van Mr. Adriaan van Dorsten, advocaat voor de Hoven van justitie van Holland, en Jacoba Thierens. Sara van Dorsten was weduwe van Anthony Thierens Jacobsz., majoor en commies van Naarden.

  5. Weijntje Ploos van Amstel, geb. Naarden 21 dec. 1697, overl. Naarden 2 jan. 1729, tr. Naarden (Grote kerk) 24 jan. 1723 Jan Cos, ged. Naarden (Grote kerk) 25 april 1696, aannemer forten en bastions, overl. Naarden 4 dec. 1752, zn. van Rijck Pietersz. Cos, meester timmerman, en Maria de Clercq.

  6. Cornelis Ploos van Amstel, geb. Naarden 31 maart 1699, poorter van Amsterdam dd. 24 febr. 1739, commissionair (1739), koopman, overl. Amsterdam 23 nov. 1763, tr. (1) (GK) Amsterdam 6 febr. 1727 Geertruy Zallandt, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 17 febr. 1706, overl. Amsterdam 22 nov. 1727, dr. van Lambert Zallandt, kruidenier, en Bartha van Lent, tr. (2) Naarden (Grote kerk) 6 okt. 1739 Petronel­a Leijendecker, geb. Naarden 18 juni 1707, overl. Amsterdam 16 sept. 1786, dr. van Nicolaas Leijendecker, schepen, president-schepen, burgemeester van Naarden, en Geertruy Houtwijck.

  7. Johannes Ploos van Amstel, geb. Naarden 10 juli 1701, overl. Naarden 15 juli 1751.

  8. Theodorus Ploos van Amstel, volgt Xd.

           

IXe (VIIIc-4). Ds. Gerrit Ploos van Amstel, geb. Naarden 26 maart 1667, predikant Laren en Blaricum, overl. Huizen (NH) 1 aug. 1741, tr. Naarden (Grote kerk) 15 febr. 1693 Geertruyd Delhee, ged. Naarden (Grote kerk) 21 febr. 1670, overl. Amsterdam 4 dec. 1753, begr. Huizen (NH) 10 dec. 1753, dr. van Johannes Lambertsz. Delhee, timmerman, schepen van Naarden (1679, 1680), en Grietje Adriaans.

Uit dit huwelijk:

  1. Ds. Jacob Ploos van Amstel, ged. (GK) Blaricum 25 dec. 1694, predikant te Valkkoog, overl. Amsterdam 14 dec. 1723, begr. Blaricum 20 dec. 1723.

  2. Johannes Ploos van Amstel, volgt Xe.

  3. Cornelis Ploos van Amstel, ged. (GK) Laren (NH) 27 okt. 1697, begr. Blaricum 13 jan. 1704.

  4. Weijntje Ploos van Amstel, ged. (GK) Laren (NH) 17 juli 1699, begr. Naarden (Grote kerk) 4 juni 1717.

  5. Maria Ploos van Amstel, ged. (GK) Laren (NH) 20 febr. 1701, overl. Naarden 9 okt. 1778, tr. (GK) Blaricum 22 april 1725 Matthijs Tiedeman, ged. Naarden (Grote kerk) 12 maart 1698, impostmeester, schepen en president-schepen van Naarden, overl. Naarden 14 april 1756, zn. van Paulus Tiedeman, meester bakker, impostmeester van de gemeenelands imposten, en Jannetje Lamberts. Matthijs Tiedeman was weduwnaar van Gijsberta Sas.

  6. Gerrit Ploos van Amstel, volgt Xf.

  7. Pieter Ploos van Amstel, volgt Xg.

  8. Adrianus Ploos van Amstel, volgt Xh.

  9. Wijnand Ploos van Amstel, ged. (GK) Blaricum 15 maart 1711, poorter van Amsterdamdd. 10 juli 1736, tabaksverkoper (1736), koopman, overl. Chanea (Guinea) 31 maart 1744, tr. (GK) Amsterdam 27 dec. 1735 Elisabeth Constantia Bispinck, ged. Amsterdam (Nwe Z. Kapel) 18 maart 1712, overl. Amsterdam 18 okt. 1778, dr. van Johannes Bispinck, marktmeester van de Ossenmarkt, en Geertruy Soreau.

Wijnand vertrekt op 24 juli 1743 van Amsterdam naar St. George Delmina in Guinea met het schip “de Maria”; g aleikapitein is Christiaan Veltz. Op 6 augustus d.a.v. vertrekt het schip van Texel. Dit schip is op 14 juli 1744 weer bij Texel teruggekeerd. De kapitein deelt dan mede dat Wijnand op 31 maart op Chanea aan de kust van Guinea was overleden.

  10. Jan Ploos van Amstel, ged. (GK) Blaricum 6 nov. 1712, begr. Blaricum 2 juni 1715.

  11. Margaretha Ploos van Amstel, ged. (GK) Blaricum 30 dec. 1714, overl. Utrecht 23 febr. 1775, tr. (GK) Huizen (NH) 8 juli 1742 Dirk de Oude, begr. Huizen (NH) 31 dec. 1794, zn. van Willem Dirksz. de Oude.

           

IXf (VIIIc-5). Johannes Ploos (van Amstel), geb. Naarden 11 dec. 16­69, impost-meester van Gemeenelands imposten (1689, 1690, 1691, 1693, 1694), schepen van Naarden (1697, 1699, 1701), overl. Naarden 29 mei 1701, tr. (GK) Blaricum 21 nov. 1694 Maria Duurkant, geb. Blaricum 10 okt. 1675, overl. Naarden 4 sept. 1737, dr. van Gerrit Duurkant, schout van Blaricum (1670-1696).   Maria Duurkant hertrouwt in 1707 met Gerrit Nagtglas (1678-1731), burgemeester van Naarden.

Uit dit huwelijk:

  1. Weijntje Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 26 okt. 1695, overl. na 6 maart 1770, tr. Naarden (Grote kerk) 7 nov. 1728 Jan Blok, geb. Sprang (NBr.), meester schoenmaker (1729), overl. op reis naar Oost Indië.

  2. Gerrit Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 20 april 1698, begr. Naarden (Grote kerk) 25 juni 1698.

  3. Gerrit Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 22 april 1699, overl. Naarden 3 april 1728, begr. 10 april 1728 in de Grote kerk op het koor.

  4. Jacob Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 4 april 1700, begr. Naarden (Grote kerk) 7 febr. 1716.

  5. Cornelis Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 13 maart 1701, begr. Naarden (Grote kerk) 14 juli 1701.

           

IXg  (VIIIc-6). Albertus Ploos (van Amstel), geb. Naarden 26 maart 1672, poorter van Amsterdam dd. 28 juni 1695, wijnkoper te Amsterdam en te Weesp, bevrachter te Amsterdam, raad in de vroedschap van Weesp, schepen (1702, 1706, 1707, 1716), burgemeester (1715), gasthuismeester (1705-1707, 1716), regent Armen­weeshuis (1713), kerkmeester (1714, 1715), poldermeester Aetsveld (1716), schepen Hoog-Bijlmer (1716), overl. Weesp 5 febr. 1717, ondertr. Amsterdam 13 febr. 1694 Isabella Galtrop, geb. Weesp 24 mei 1666, overl. Vreeland 16 mei 1728, begr. Amsterdam (Oude kerk) 21 mei 1­728, dr. van Joan Thomasz. Galtrop, raad in de vroedschap en burgemeester van Weesp, en Meijnsje Berten.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacob Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 12 maart 1695, poorter van Amsterdam dd. 14 juni 1724, wijnkoper, commissaris van huwelijkse zaken van Weesp (1715-1720), schepen (1723), kerkmeester (1722, 1724, 1725), schout van Bergambacht, secretaris en gaardemeester van Bergambacht, overl. Bergambacht 4 maart 1741.

  2. Johanna Clementia Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 23 sept. 1696, begr. Weesp 12 okt. 1696.

  3. Johanna Clementia Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 18 febr. 16­98, overl. Amsterdam 13 nov. 1777, ondertr. Weesp 5 jan. 1726, tr. (GK) Eemnes 10 febr. 1726 Jacob Ploos van Amstel (Xc), geb. Naarden 21 dec. 1693, wijnkoper, overl. Amsterdam 5 sept. 1759, zn. van Cornelis Ploos (van Amstel) (IXd), impost­meester van Gemeeneland, en Barbara Tol.

  4. Jan Ploos van Amstel, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 22 maart 1699, begr. Weesp 23 mei 1699.

  5. Jan Ploos van Amstel, volgt Xi.

  6. Albertus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 15 febr. 1702, poorter van Amsterdam dd. 6 juli 1725, koopman (1725), vendrig op 18 juni 1743 bij het regiment infanterie van luitenant-generaal De Gaddellivu, sous-luitenant, overl. Putten (Vel.) 2 juli 1773.

  7. Thomas Ploos van Amstel, geb. Weesp 18 maart 1703, poorter van Amsterdam dd. 20 juni 1724, houtkoper, bevrachter, overl. Amsterdam 2 nov. 1762 tr. (GK) Dordrecht 4 febr. 1728 Anna 't Hooft, ged. (GK) Dordrecht 12 jan. 1702, overl. Amsterdam 15 juni 1772, dr. van Adriaan 't Hooft en Cornelia Beens.

  8. Mr. Pieter Ploos van Amstel, geb. Weesp 3 sept. 1706, notaris te Den Briel (1727-1732), secretaris van de stad en baronie IJsselstein (1733-1737), notaris te Vianen (1738, 1739), notaris te Den Haag (1740-1765), procureur bij de beide Hoven (vanaf 1741), overl. 's Gravenhage 2 mei 1772, ondertr. (1) IJsselstein 13 mei 1733 Theodora Wilhelmina Verhoeven, ged. (GK) Benschop 9 maart 1710, overl. 's Gravenhage 14 april 1743, dr. van Johannes Verhoeven, schout van Benschop, en Jacomina van Helmond; tr. (2) Rotterdam (Grote kerk) 5 april 1750 Francoise Odilia Jaghers, ged. 's Gravenhage (Grote kerk) 17 nov. 1715, begr. 's Gravenhage (Kloosterkerk) 2 jan. 1778, dr. van Michiel Jaghers en Petronella Codde.                         

           

IXh (VIIIe-4). Evert Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 14 aug. 1678, overl. Diemen 3 jan. 1729, tr. (1) Naarden (Grote kerk) 24 juni 1703 Gijsbertje Joosten van Nes, geb. Naarden, begr. Naarden (Grote kerk) 27 maart 1713; tr. (2) Naarden (Grote kerk) 24 sept. 1713 Aletta van Raatsveld, geb. Barneveld, begr. Diemen 2 mei 1720, dr. van Jan van Raatsveld; tr. (3) (GK) Diemen 29 dec. 1720 Annitje Meijnen, geb. Winterswijk 1686. Aletta van Raatsveld was weduwe van Michiel Noël (Noijel) Martijnsz.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Annetje Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 9 april 1704, begr. Naarden (Grote kerk) 23 jan. 1756, tr. Naarden (Grote kerk) 21 aug. 1729 Wouterus Bos, ged. Naarden (Grote kerk) 11 juli 1706, begr. Naarden (Grote kerk) 19 juni 1747, zn. van Johannes Bos (Bosch) en Lucia de Bruijn.

  2. Dirk Ploos van Amstel, volgt Xj.

  3. Jan Ploos (van Amstel), volgt Xk.

  4. Cornelis Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 26 maart 1710, begr. Naarden (Grote kerk) 19 mei 1710.

  5. Aeltje Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 27 sept. 1711, begr. Naarden (Grote kerk) 3 juli  1713.

  6. Weijntje Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 12 maart 1713, begr. Naarden (Grote kerk) 22 febr. 1716.

 

Uit het tweede huwelijk:

  7. Cornelis Ploos van Amstel, volgt Xl.

  8. Jacob Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 21 okt. 1716, begr. Naarden (Grote kerk) 20 okt. 1721.

  9. Albert Ploos van Amstel, ged. Naarden (Grote kerk) 17 april 1720, begr. Diemen 2 mei 1720.

 

IXi (VIIIf-1). Jacob Ploos, ged. (GK) Oud Loosdrecht 25 juli 1655, schepen van Loosdrecht (1700), overl. vóór 12 mei 1709, tr. (1) Jannetje Dolman, overl. voor 2 febr. 1697, dr. van Elbert Dolman Aertsz., buurmeester (1675) en schepen van Loosdrecht (1682); tr. (2) (GK) Oud Loosdrecht 24 febr. 1697 Adriaantje Dircksd­r., geb. Oud Loosdrecht. Adriaantje Dirksdr. hertrouwt in 1714 met Cornelis Leije Wiggertsz.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Aeltje Ploos, ged. (GK) Nieuw Loosdrecht 31 okt. 1677, overl. vóór 1702.

  2. Dirck Ploos, ged. (GK) Nieuw Loosdrecht 30 juni 1679, overl. vóór 1700.

 

Uit het tweede huwelijk:

  3. Pietertje Ploos, ged. (GK) Oud Loosdrecht 25 mei 1698, ondertr. Oud Loosdrecht 11 febr. 1725 Dirk Timmer, overl. Oud Loosdrecht 6 okt. 1763, zn. van Frans Timmer.

  4. Dirck Ploos, ged. (GK) Oud Loosdrecht 28 maart 1700, overl. vóór 26 juni 1707.

  5. Aaltje Ploos, ged. (GK) Oud Loosdrecht 16 aug. 1702, overl. na 15 nov. 1739, ondertr. (1) Oud Loosdrecht 13 mei 1731, tr. (GK) Nieuw Loosdrecht 27 mei 1731 Dirk Dolman, geb. Nieuw Loosdrecht, overl. vóór 1733, zn. van Jan Dolman; ondertr. (2) Nieuw Loosdrecht 29 maart 1733 Jacob Wassenaar, geb. Rotterdam, overl. na 11 maart 1736.

  6. Hendrikje Ploos, ged. (GK) Oud Loosdrecht 5 april 1705, begr. Oud Loosdrecht 21 juni 17­76, tr. (GK) Oud Loosdrecht 20 okt. 1737 Theunis van Kootwijk, zn. van Jan van Kootwijk.

  7. Dirk Ploos, ged. (GK) Oud Loosdrecht 26 juni 1707.

  8. Jacobje Ploos, ged.(GK) Oud Loosdrecht 12 mei 1709, overl. vóór 25 nov. 1736, tr. (GK) Oud Loosdrecht 1 maart 1733 Willem Dolman, geb. Nieuw Loosdrecht, overl. vóór 7 april 1743, zn. van Jan Dolman.  Willem Dolman hertrouwt in 1736 met Machteltje Meijers Hendricksdr.

           

IXj (VIIIg-2). Elbert Ploos, ged. (GK) Oud Loosdrecht 16 nov. 1664, molenaar, overl. voor 9 jan. 1705, tr. Niesje Heemskerck, dr. van Albert Heemskerck.

Uit dit huwelijk:

  1. Elbert Ploos, ged. (GK) Leiden 10 juni 1691.

GENEALOGIE

van het uit de ambachtsheerlijkheden

Mijnden en de beide Loosdrechten

stammend en thans nog levende geslacht

Ploos van Amstel

Generatie IX