Archief Ploos van Amstel

Stamboom

VIIIa (VIIa-1). Gerard Ploos (van Amstel), heer van ‘t Gein en Oudegein, ged. Utrecht (Jacobikerk) 30 april 1617, kolonel der infanterie, luitenant-houtvester van de provincie Utrecht, kanunnik van St. Pieter (1648), overl. Utrecht 14 april 1695, tr. Utrecht (Catharijne kerk) 29 febr. 1648 Anna Regina van Bodeck, geb. 27 febr. 1628, begr. Utrecht overl. aan­gebracht 22 okt. 1703, dr. van Johan van Bodeck, koopman, bankier te Frankfurt a/Main, en Susanna van Uffelen.

Uit dit huwelijk:

  1. ongedoopt kind Ploos van Amstel, geb. Oude Geyn 9 juni 1649, overl. Oudegein 9 juni 1649.

  2. Susanna Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Lutherse kerk) 8 april 1650, overl. Utrecht 26 okt. 1717, tr. (GK) Utrecht 24 aug. 1680 Johan de Casembroot, heer van Rijnestein, Ter Moer, ged. (GK) Utrecht 11 april 1655, raad in de vroedschap van Utrecht, gedelegeerde naar de Generaliteits Rekenkamer, overl. 's Gravenhage 1 april 1706, zn. van John de Casembroot, heer van Rijnestein, Willige Langerak, Ter Moer, burgemeester van Utrecht, en Charlotte van Ledenberg.

  3. Adriaan Dominicus Ploos van Amstel, volgt IXa.

  4. Maria Elisabeth Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Lutherse kerk) 6 febr. 1653, begr. Utrecht overl. aangebracht 17 febr. 1728.

  5. Francina Agatha Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Lutherse kerk) 1 maart 1655, begr. Utrecht overl. aangebracht 4 mei 1736.

  6. Johanna Petronella Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Luth­erse kerk) 2 juni 1658, begr. Utrecht (Dom) in de famliekapel.

  7. Mr. Jan Carel (Johann Carolus) Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Lutherse kerk) 29 juli 1662, raad in de vroedschap van Utrecht (1690), schepen 1693 en 1705), kapitein der burgerij, hoofdman van het hand- en voetboogkwartier te Utrecht (1695), overl. Utrecht 30 april 1709.

  8. Gerard (Gerrit) Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Catharijne kerk) 7 sept. 1664 leefde nog in 1675.

  9. Margriet (Margareta Regina) Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Lutherse kerk) 26 juli 1666, overl. Middelburg 29 sept. 1­691, tr. (GK) Jutphaas 12 juni 1691 Mr. Jacobus de Muinck, thesaurier van Middelburg (1688, 1689), griffier van de Staten van Walcheren (= het Waterschap), overl. 20 juni 1709.

           

VIIIb (VIIa-7). Engelbert Ploos (van Amstel), heer van Tienhoven, Gunterstein, Langesteyn, Willescop, Kort-Heeswijk, Achthoven, geb. 's Gravenhage 1626, rentmeester van het graafschap Buren (van de Domeinen, van de geestelijke goederen, van het weeshuis), ontvanger van de contributie en bedepenningen van het graafschap Buren, griffier van de lenen en van de leenbank van het graafschap van Buren, drossaard en schout van Zijne Hoogheids heerlijkheden Zuylesteijn en Leersum, commandeur van Wemelingen (= Wemeldingen), ontvanger 20e en 40e penning, begr. Utrecht (Dom) 7 jan. 1680, tr. (GK) Cothen 10 juli 1659 Isabella Clara Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Jacobikerk) 4 mei 1634, overl. Buren, begr. Utr­echt overluid Dom 10 aug. 1670, dr. van Mr. Willem Ploos van Amstel (VIIh) en Maria van Gemert.

Uit dit huwelijk:

  1. Adriaan Dirk Ploos van Amstel, ged. Utrecht (Catharijne kerk) 25 dec. 1663, begr. Utrecht overl. aangebracht 20 juli 1695.

  2. Maria Elisabeth Ploos van Amstel, ged.(GK) Buren 12 aug. 1666, begr. Utrecht (Buurkerk) 25 jan. 1725.

  3. Willem Hendrik Ploos van Amstel, volgt IXb.

           

VIIIc (VIId-3). Jacob Ploos, geb. Loosdrecht 1630, caffawerker, korenkoper, brandewijnstoker, impostmees­ter van bieren, Franse wijnen, beestiael, zeep, turf en gemaal over Naarden en Gooiland (1673 e.v.), impostmeester van Gemeeneland over Naarden en elders (1680-1685, 1687-1691), impostmeester van de Waag over Naarden en Gooiland (1697, 1682), gasthuismeester (1679), weesmeester (1675, 1682, 1683, 1687, 1688), president weesmeester (1684), burgemeester (1682, 1684, 1692, 1693), kerkmeester (1690), overl. Naarden 16 jan. 1694, tr.  (1) Naarden (Grote kerk) 3 aug. 1657 Neeltje Groot, ged. Naarden (Grote kerk) 19 okt. 1631, begr. Naarden (Grote kerk) april 1658, dr. van Claes Jansz. Groot en Lambertgen Roelen; tr. (2) Naarden (Grote kerk) 7 mei 1661 Weijntje Beris, geb. Naarden, overl. Naarden 28 april 1692, dr. van Cornelis Beris en Jannetje Teunis; tr. (3) (GK) Blaricum 5 okt. 1692 Sara Saftleven (Saghtleven), ged. Utrecht, begr. Naarden (Grote kerk) 17 okt. 1702, dr. van Herman Hermansz. Saftleven, kunstschilder, tekenaar, etser, en Anna van Vliet. Sara Saftleven was eerder weduwe van Mr. Jacob Broers (overl. 1677) en van kapitein (later commandeur) van Naarden Paulus Dalbagh (overl. 1691).

Uit het eerste huwelijk:

  1. Jakob Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 24 maart 1658, begr. Naarden (Grote kerk) 6 juli 1658.

      

Uit het tweede huwelijk:

  2. Jacobus Ploos (van Amstel), volgt IXc.

  3. Cornelis Ploos (van Amstel), volgt IXd.

  4. Gerrit Ploos van Amstel, volgt IXe.

  5. Johannes Ploos (van Amstel), volgt IXf.

  6. Albertus Ploos (van Amstel), volgt IXg.

  7. Pieter Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 6 juni 1674, begr. Naarden (Grote kerk) 9 aug. 1687.

  8. Weijntje Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 3 jan. 1676, begr. Naarden (Grote kerk) 31 aug. 1680.

  9. Dirk Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 5 maart 1­679, begr. Naarden (Grote kerk) 5 sept. 1680.

  10. Weijntje Ploos (van Amstel), geb. Naarden 5 mei 1683, overl. Naarden 21 febr. 1718, tr. (GK) Ankeveen 21 sept. 1706 Albertus de Jong(h), ged. Naarden (Grote kerk) 26 okt. 16­79, grutterswinkelier, burgemeester van Naarden, overl. Naarden 28 okt. 1729, zn. van Cornelis Jeuriaensen de Jongh en Marritje Alberts.  Albert de Jongh hertrouwt in 1718 met Geertruid le Roij. 

   

VIIId (VIId-4). Elbert (Albert) Ploos, geb. Loosdrecht, begr. Naarden (Grote kerk) 24 nov. 1655, tr. (1) Bijtje Jakobs, begr. Naarden (Grote kerk) 10 okt. 1652; tr. (2) Maria Snouck, dr. van Emert Snouck.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Niesjen Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 28 febr. 1645, begr. Naarden (Grote kerk) 20 april 1645.

  2. Jannetje Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 28 febr. 1645, begr. Naarden (Grote kerk) 20 dec. 1655.

  3. Niesjen Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 2 nov. 1646, begr. Naarden (Grote kerk) 15 dec. 1655.

  4. Jacob Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 3 nov. 1648, begr. Naarden (Grote kerk) 24 aug. 1652.

  5. Dirkje Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 30 sept. 1650, begr. Naarden (Grote kerk) 26 okt. 1652.

  6. Oetjen Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 11 sept. 1652, begr. Naarden (Grote kerk) 18 dec. 1653.

 

Uit het tweede huwelijk:

  7. Bastiana Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 12 febr. 1655, begr. Amsterdam (Oude kerk) 20 okt. 1732, tr. (GK) Nieuwendam 14 juli 1686 Jacob Groenendijk, ged. Amsterdam (Oude kerk) 30 mei 1660, poorter van Amsterdam dd. 9 april 1687, vogelkoper (1687), Straatse schipper, begr. Amsterdam (Karthuizer kerkhof) 22 mei 1718, zn. van Pieter Laurensz. Groenen­dijk en Pietertje Jansdr.

  8. Margarietjen Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 25 febr. 1656.

            

VIIIe (VIId-8). Dirk Ploos (van Amstel), geb. Loosdrecht, impostmeester van het heeregeld over Naarden en het Gooiland (1678), impostmeester van Gemeenlands imposten (1680, 1685) en elders (1680, 1685), overl. Naarden vóór jan. 1687, tr. Naarden (Grote kerk) 5 nov. 1673 Aaltje Everts, geb. Niekerk, begr. Naarden (Grote kerk) 9 jan. 1725.  Aaltje Everts hertrouwt in 1687 met Jan Koster Willemsz.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacob Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 23 okt. 1673, overl. voor 27 sept. 1676.

  2. Weijntje Ploos, ged. Naarden 5 sept. 1674, begr. Naarden 21 mei 1683.

  3. Jacob Ploos, ged. Naarden 27 sept. 1676, begr. Naarden (Grote kerk) 11 aug. 1711, tr. (GK) Blaricum 1 mei 1701 Annitje Koekkoek, ged. (GK) Delfshaven 17 maart 1675, begr. Naarden (Grote kerk) 11 april 1722, dr. van Bastiaan Pietersz. Koekkoek en Ae­chien Jans.

  4. Evert Ploos (van Amstel), volgt IXh.

  5. Lijsbetjen Ploos, ged. Naarden (Grote kerk) 27 april 1681, begr. Naarden 5 mei 1683.

  6. Weijntje Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 5 nov. 1684, overl. Naarden 5 sept. 1716, tr. Naarden (Grote kerk) 12 febr. 1708 Jan Stuyvenberg, geb. Naarden.  Jan Stuyvenberg hertrouwt in 1719  met Marritje van Amerongen Jansdr.

           

VIIIf (VIIe-1). Dirck Ploos, geb. Nieuw Loosdrecht, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacob Ploos, volgt IXi.

           

VIIIg (VIIe-2). Elbert Ploos, geb. Nieuw Loosdrecht, overl. tussen 7 maart 1666 en 12 dec. 16­66, ondertr. Oud Loosdrecht 19 febr. 1657 Gerretien Loenen, geb. Oud Loosdrecht, dr. van Elbert Loenen. Gerretien Loenen hertrouwt in 1666 met Adriaen Janssen, weduwnaar Adriaentien Willems.

Uit dit huwelijk:

  1. Grietien Ploos, ged. (GK) Oud Loosdrecht 27 mei 1663

  2. Elbert Ploos, volgt IXj.

  3. Aeltien Ploos, ged. (GK) Oud Loosdrecht 7 maart 1666.

 

VIIIh (VIIe-4). Willem Ploos, overl. vóór 7 mei 1676, tr. N.N.

Uit dit huwelijk :

  1. Elbert Ploos.

                                              

VIIIi (VIIg-4). Elbert Ploos (van Amstel), ged. Naarden (Grote kerk) 22 nov. 1647, wijnkoper te Bayonne (Fr.), tr. Bayonne (Fr.) N.N.

Uit dit huwelijk:

  1. zoon Ploos van Amstel.

           

VIIIj (VIIi-4). Mr. George Edzart Ploos van Amstel, ged. (GK) Wijk bij Duurstede 7 jan. 1647, advocaat voor het Provinciaal Hof van Utrecht, kapitein van een compagnie burgervrijwilligers (1672), pensionaris van Amersfoort (1674-1680), raad in de vroedschap van Amersfoort (1675), burgemeester (1676, 1677), schepen (1678-1681), scholaster van Oudmunster, regent Broederschap van de St. Joriskerk te Amersfoort (1675), regent van de Poth (1677), independent-fiscaal op de kust van Coromandel (1688), overl. Negapatnam (Coromandel) 5 maart 1692, tr. (GK) Amersfoort 2 mei 1675 Aletta Liefting, ged.(GK) Utrecht 4 maart 16­49, dr. van Johan Liefting, substituut schout van Utrecht, en Elisabeth van Oort. Aletta Liefting was weduwe van Cornelis van der Woert, raad in de vroedschap en schepen van Utrecht.

 

Uit dit huwelijk:

  1. Isabella Constantia Ploos van Amstel, ged.(GK) Amersfoort 9 april 1676, overl. Batavia (NOI) 28 april 1733, tr. (1) Pieter de Vos, onderkoop­man en magazijnmeester op de kust van Coromandel (1691), koopman en opperhoofd op Hitoe (1695), secunde en opperkoopman van Ternate (1700), overl. Batavia (NOI) vóór 28 mei 1704, tr. (2) Batavia (NOI) begin 1705 Adriaan Houtthuyn, onderkoopman V.O.C., visitateur der soldijen (1705), koopman (1706), weesmeester (1708), overl. Batavia (NOI) vóór 1723.

           

VIIIk (VIIi-5). Berend Willem Ploos van Amstel, heer van Schonauwen, geb. 28 sept. 1648, raad in de vroedschap van Utrecht (1678), schepen (12 maal tussen 1688 en 1720), burgemeester (1704, 1705), hoofdman van Turkeijen (1688) en van Oranjestam (1701), cameraar (1695, 1696, 1699, 1700), hoofdschout van Utrecht (1706), gecommitteerde ter Staten-Generaal (1710, 1711), ontvanger der 20e en 40e penning (1715), overl. Utrecht 12 mei 1721, tr. (1) Utrecht (Catharijne kerk) 27 april 1686 Catharina Raep, ged. Amsterdam (Oude kerk) 17 juni 1638, overl. Utrecht 29 jan. 1704, dr. van Floris Adriaansz. Raep, lakenkoper, en Catharina Verhult; tr. (2) Amsterdam (Walenkerk) 19 april 1705 Brigitta Lestevenon, geb. Amsterdam 19 april 1668, overl. Utrecht 21 dec. 1747, dr. van Mattheus Abrahamsz. Lestevenon, koopman, bewindhebber V.O.C. te Amsterdam, commissaris van de Buitenlandsvaarders, kapitein van de burgerij van Amsterdam, en Elisabeth Backer.  Catharina Raep was eerder weduwe van Mr. Anthonis van Voorst (overl. 1676) en van Mr. Mattheus van Hurwijnen (overl. 1685).

Uit het tweede huwelijk:

  1. Brigitta Ploos van Amstel, geb. 12 juni 1710, overl. Amsterdam 22 sept. 1710.

           

VIIIl (VIIi-7). Adriaan Dirk Ploos van Amstel, ged.(GK) Wijk bij Duurstede 9 april 1658, luitenant, fiscaal van Ceylon, overl. Galle (Ceylon) 20 juli 1696, tr. kerk(GK) (1) Beers (bij Cuijk) 1 juni 1683 Dorothea Willemina Kroeser, overl. vóór 1 nov. 1694; tr. (2) Henrietta Vorstman.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Nicolaas Ploos van Amstel, assistent V.O.C. in Magindanao (1706), onderkoopman en secretaris van Ternate (1712).

  2. Jacob Ploos van Amstel.

  3. Barend Hugo Ploos van Amstel.

   4. Aletta Ploos van Amstel, begr. Batavia (NOI) 15 dec. 1731 (Binnen Portugese Kerk), tr. Hendrik Disselbrink, onderkoopman V.O.C. in ressort van Baros (1701), handelaar op Padang (17­06), overl. vóór 3 dec. 1714.

  5. Alarda Ploos van Amstel, ged.(GK) Galle (Ceylon) 31 sept. 1689, overl. Batavia (NOI) vóór dec. 1714.

  6. Adriaan Ploos van Amstel, ged.(GK) Galle (Ceylon) april 1693.        

 

VIIIm (VIIj-1). Abraham Ploos (van Amstel), ged. (GK) Vreeswijk 4 juli 1650, tr. (1) Maria van Sante, overl. Herwijnen 14 mei 1690, dr. van Gijsbert van Sante, ondertr. (2) 's Gravenhage 13 april 1692 Jenneke de Gier, geb. Herwijnen, begr. 's Gravenhage 20 dec. 1718, dr. van Jan Woutersz. de Gier en Jenneke Willems.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Willem Ploos (van Amstel), ged. (GK) Herwijnen 11 febr. 1687.

  2. Catharina Ploos (van Amstel), ged. (GK) Herwijnen 12 aug. 1688, tr. kerk(GK) 's Hertogenbosch 17 sept. 1713 Hendrik Hey, ged. (GK) Herwijnen 17 jan. 1684, zn. van Jan Hendriksz. Hey en Catharina Steenbergen.

  3. Marieken Ploos (van Amstel), ged. (GK) Herwijnen 14 mei 16­90.

GENEALOGIE

van het uit de ambachtsheerlijkheden

Mijnden en de beide Loosdrechten

stammend en thans nog levende geslacht

Ploos van Amstel

Generatie VIII