Archief Ploos van Amstel

IXc3 Aletta Ploos van Amstel

Jaar 1774: Inboedel

 

Aletta PLOOS VAN AMSTEL, wed. Johannes Leeser

 

CAA - NA 10612, not. Daniel van den Brink

 

acte dd. 24-1-1774, nr. 72 - inventaris boedel

 

Aletta Ploos van Amstel is op 28-11-1773 overleden op de Keizersgracht Zuidzijde tussen de Vijzel- en Spiegelstraat.

 

De boedel is direct na haar overlijden verzegeld.

Haar nalatenschap heeft een waarde van  ±  f 76.000:--:--

 

Op aanwijzen van Cornelis Ploos van Amstel Jacobusz., Jan Stadlander, Adriaan van Aalst en Boudewijn Jacobus Lohoff (executeurs, voogden over de minderjarige erfgenamen, en administrateurs van de boedel) wordt de boedel beschreven.

 

Op de vliering

een partij turf

 

Op de zolder

19 kleerstokken, 1 strijktafel met schragen, 2 plakkers, 1 wasmand, 2 baliemanden, 1 paardeharen en 1 stroomatras, 2 wollen en 1 katoenen deken,2 kleine dekentjes

 

Op de onderste zolder

1 gladde 'Pars', 1 klerenrekje met zijn stokken, 2 tafelbladen "met zijn maanep", 1 bureau, 1 lessenaar, 2 scheepskisten waarin in een daarvan papieren, een kistje met oude boeken, 1 tapijt, 1 vloerzeil, 1 koperen distilleerketeltje, 1 koperen aker, 1 koperen bedpan, 1 balans met zijn schalen en gewichten, 1 ijzeren comfoir, 2 illuminatiepiramides en eenige rommelarij van hout, ijzer- en blikwerk

 

Op de meidenkamer

1 spiegeltje, 4 schilderijtjes, 1 schenktafeltje, 2 stoelen, 1 paarse bedstee-behangsel

 

Op de voorkamer

"een lit d'ange met zijn hemel, gordijnen en vallen groen met wit, daarop 2 stroomatrassen, 2 bedden, 3 peuluws, 4 kussens, een lendekussentje en 2 chilze deekens met rood-Mourits", 1 paardeharen rustbankmatras, 1 spiegel, 2 familieportretten, 4 schilderijen, 6 prentenborden, 1 vuurhaardje met 2 tangen, 1 theetafel, 1 vuurschutje, 6 stoelen, 1 leunstoel, 1 glad eiken kistje, 1 gemakkoffertje,.... ...., 1 glad kabinet (met daarop 3 porceleinen kommen, 1 koffiekan, 4 porceleinen flessen, 2 dito kommetjes,en 1 dito waterpot) (in het kabinet : linnengoed, lingerie, kleren,...1 zilveren kom, 2 dito poederdoosjes, 1 dito mosterdpotje, 1 schuier metzilveren blad, een bril in een paarlemoeren huisje, 1 robbevelkokertje met 3 lancetten, 4 doosjes met "kornelijne en andere koraalen), 1 ijzeren kist op een houten voet (in de kist in een doosje : een paar zilveren girandoles ieder met 3 armen met de kandelaars daartoe behorende "neevens de snuiter en snuiterbak", voorts zilveren serviesgoed en bestek)

 

Op de achterkamer

4 familieportretten, 7 schilderijen, 2 wapenborden, 4 prentenborden, een rustbank, "een liquer keldertje met zijn vlessen", meubilair, tafellinnengoed, rouwgoed, enige kleren, een paar gouden en zilveren voorwerpen;

 

In een vaste kast : vrouwekleren, serviesgoed

 

in een beschilderde kast : een zijden damasten "mans japon en sjerp", ledikantbehangsel, enig rouwgoed, diverse;

 

een ijzeren geldkist op een voet en op een blad, met daarin : 1 kruis met 21 diamanten "zo groot als klijn en kropsteen neevens een goud oogje", 1 ceintuurgesp met 16 diamanten, 2 braceletgespen met ieder 10 diamanten  en hartjes, 2 ringen met 9 diamanten, 1 hoepring met 7 diamanten (hoepring = eigenlijk een gladde ring zonder steen), 1 hoepring met 15 diamanten, 1 hoepring met 7 diamanten, 1 paar mouwknoopjes met ieder 9 diamanten, 4 diamanten spelden, 1 speld met 4 diamanten, een papiertje met 8 losse diamanten, 1 gouden horloge met zijn ketting en haak, 1 kerkboek met goudenslot, 6 diverse zilveren penningen in grove doosjes

 

Op de zaal

meubilair, 6 spiegellusters met armen, een lessenaar met een foliobijbel, een vuurhaardje met plaat en tang, een latafel met daarin linnengoed (o.a. 49 zo dassen als hangertjes"), porceleinen serviesgoed

 

In de zijkamer

meubilair, een glad kabinet met daarin linnengoed (o.a. halsfijtels= w.s. halsdoek), kleren, enige kerkboekjes

 

In een vaste kast : diverse kleren

 

In het voorhuis

meubilair, serviesgoed (o.a. een kistje met "illumineerlampjes"), een ledikant

 

In de binnenkamer

in een vaste kast: kleding en schoeisel

in een vast porceleinen kastje:  serviesgoed

een bed, een eikentafel met 3 laden waarin kleding

in een andere vaste kast : beddegoed, zilveren bestek een notehouten bureau : een dubbel snoer fijne parels van 107 stuks met boot met 11 diamanten, "een paar oreillietten met paarlen hangers en 2 steenen, een paar do met een hanger en een knop, 3 snoer valsche paarlen met goude kapittelstokjes en oogjes, een goud zakhorologie met gladde kast, een d° horologie kettingje, een d° signetkooker met 2 do pennetjes in zij.robbevelle koker, 2 goude brazeletgespes, een d° theeleepel, 3 d° leepeltjes en 3 d° vorkjes met reepootjes , 9 tobaks stoppertjes met goud, eenchristal cachet met goud in zijn foudraal, een ouderwets zilver zakhorologie, 3 zilvere tasbeugels met erselver haaken, een zilver speelbeugeltje, een d° brillehuisje met een bril met zilver", zilveren bestek, zilverensnuisterijen, "d0 signet, en 2 do naaldjes",... "een paar zilverenkniegespes, 2 paar do kousebands gespes, een do stropgespen en 3 do stropslootjes, een zilvere trouwpenning in een yvoor doosje, een paar kousebanden met zilvere genpes, een zilver slot van een bandelier met zijn looper, een Memorieboekje met zilver en een zilvere potlootspen, 2 reukvlesjes met zilver, een schildpadde doos met een zilvere rand, een Spinsbek doosje, een magneetsteen, een quadrille doosje met yvoore fiches"

 

Op het achterzaaltje

"een meydenbed met zijn toebehooren" e.d.

 

In de keuken

wat meubilair, porceleinen serviesgoed (beperkt), zilver bestek (beperkt), koper keukengerei, tinnen eetgoed e.d.

 

In de provisiekelder

keukengerei

 

In de gang

een zitbank en een lantaarntje; in een kast diverse schoonmaakartikelen

 

Boeken in folio

(voornamelijk over historie en godsdienst; boeken zijn o.a. in Franse band) van o.m. Noordkerk: Handvest van Amsterdam (3 dln.; 1 uit 1763 in schapeband), Witsen: Scheepsbouw en bestier (schapeband), W.A. van der Stel: Contradeductie (ourgemeesterband), G. Brand: Leeven en bedrijf van M. de Ruyter(schapeband), J. van Passenroode: Tafereel der Dwaasheyd van A° 1720, L van Aitzema, L. Silvius (vervolg op Aitzema), A. Kircherus, A.G. Luiscius  J. le Clerc, V.L. van Seckendorff, Basnage en Alewijn, Flavius Josephus, J. Basnage (vervolg op Flavius Josephus), C. Commelin, J. le Long, Hugo deGroot, H. Prideau, Bernard Picard, Johan Dibbits, 4 atlassen

 

Boeken in quarto van o.m.

C. Cornelius Tacitus, J. Antonides van der Goes, A. van Haalen, J.A., K.Les Kailljes

8 1/2  pag. vol; poezie, staatkunde, historie, godsdienst

 

Huis en erf : als in aanvang vermeld

f 1100 aandelen in de Bank of England, £ 300 geconsol. annuiteiten, obl..

contanten : f 34.083:9:-